12 Beast

12 Beast

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Harem, Mecha, Shounen

Tác giả: Inui Takemaru (Okayado)

Nhóm dịch: GreatesBattleGroup

Tình trạng: Đang tiến hành

Eita Touga là một chàng trai mê game, cậu không thể sống nổi nếu như không có game. Vào một ngày, có một cô gái đến võ quán của gia đình cậu và nhờ cậu giúp. Nào ngờ cô gái đó lại là một....

Tên chương Thời gian đăng
Chap 15 1 year ago
Chap 14 1 year ago
Chap 13 1 year ago
Chap 12 1 year ago
Chap 11 1 year ago
Chap 10 1 year ago
Chap 9 4 years ago
Chap 7 4 years ago
Chap 6 4 years ago
Chap 5 4 years ago
Chap 4.5 4 years ago
Chap 4 4 years ago
Chap 3 4 years ago
Chap 2 4 years ago
Chap 1 4 years ago
Chap 0 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo