Koroshi Ai

Koroshi Ai

Thể loại: Action, Seinen

Tác giả:

Nhóm dịch: FIVdogg

Tình trạng: Đang tiến hành

....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 23 - Family 2 weeks ago
Chapter 22 - Bewilderment 3 months ago
Chapter 21 - BULLET 3 months ago
Chapter 20 - UPSET 3 months ago
Chapter 19 - URGENT 3 months ago
Chapter 18 - main issue 5 months ago
Chapter 17 - dark dream 6 months ago
Chapter 16 - who are you? 6 months ago
Chapter 15 - limit 10 months ago
Chapter 14 - settlement 1 year ago
Chapter 13 - dị biệt 1 year ago
Chapter 12.5 1 year ago
Chapter 12 - name 1 year ago
Chapter 11 - real face 1 year ago
Chapter 10 - raid 1 year ago
Chapter 9 - room 1 year ago
Chapter 8 - traitor 1 year ago
Chapter 7 - tattoo 1 year ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo