Yozakura Quartet

Yozakura Quartet

Thể loại: Action, Ecchi, Fantasy, School Life, Slice of life, Supernatural

Tác giả: Yasuda, Suzuhito

Nhóm dịch: Wakana Fansub

Tình trạng: Đang tiến hành

Coi rồi biết

à anime cũng có 

link: http://anime47.com/phim/yozakura-quartet-hana-no-uta-bd/m4610.html 

khỏi cảm ơn 

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 136 13 hours ago
Chapter 135.5 2 days ago
Chapter 135 1 week ago
Chapter 134 1 week ago
Chapter 133 2 weeks ago
Chapter 132 2 weeks ago
Chapter 131 3 weeks ago
Chapter 130.5 3 weeks ago
Chapter 130 1 month ago
Chapter 129 1 month ago
Chapter 128 1 month ago
Chapter 127 1 month ago
Chapter 126 1 month ago
Chapter 125 1 month ago
Chapter 124.5 1 month ago
Chapter 124 2 months ago
Chapter 123 2 months ago
Chapter 122 2 months ago
Chapter 121 2 months ago
Chapter 120 2 months ago
Chapter 119.5 2 months ago
Chapter 119 2 months ago
Chapter 118 3 months ago
Chapter 117 3 months ago
Chapter 116 3 months ago
Chapter 115: Hải nữ(phần 3) 3 months ago
Chapter 114 3 months ago
Chapter 113 3 months ago
Chapter 112.5 3 months ago
Chapter 112 3 months ago
Chapter 111 4 months ago
Chapter 110 4 months ago
Chapter 109 4 months ago
Chapter 108 4 months ago
Chapter 107 4 months ago
Chapter 105.5 4 months ago
Chapter 105 5 months ago
Chapter 104 5 months ago
Chapter 103 5 months ago
Chapter 102 5 months ago
Chapter 101 5 months ago
Chapter 100 5 months ago
Chapter 99.5 5 months ago
Chapter 99 5 months ago
Chapter 98 5 months ago
Chapter 97 5 months ago
Chapter 96 5 months ago
Chapter 95 5 months ago
Chapter 94 5 months ago
Chapter 93 5 months ago
Chapter 92 5 months ago
Chapter 91.5 6 months ago
Chapter 91.1 6 months ago
Chapter 90 6 months ago
Chapter 89 6 months ago
Chapter 88 6 months ago
Chapter 87 6 months ago
Chapter 86 6 months ago
Chapter 85.5 6 months ago
Chapter 85.1 6 months ago
Chapter 85 6 months ago
Chapter 84 6 months ago
Chapter 83 6 months ago
Chapter 82.1 6 months ago
Chapter 82 6 months ago
Chapter 85.1 6 months ago
Chapter 81 7 months ago
Chapter 80 7 months ago
Chapter 79.5 7 months ago
Chapter 79 7 months ago
Chapter 78 7 months ago
Chapter 77 7 months ago
Chapter 76 7 months ago
Chapter 75 7 months ago
Chapter 74 7 months ago
Chapter 73.5 7 months ago
Chapter 73 7 months ago
Chapter 72 7 months ago
Chapter 71 7 months ago
Chapter 70 7 months ago
Chapter 69 7 months ago
Chapter 68.5 7 months ago
Chapter 68 7 months ago
Chapter 67 7 months ago
Chapter 66 7 months ago
Chapter 65 7 months ago
Chapter 64 7 months ago
Chapter 63 7 months ago
Chapter 62.5 7 months ago
Chapter 62 7 months ago
Chapter 61 7 months ago
Chapter 60 7 months ago
Chapter 59 7 months ago
Chapter 58 7 months ago
Chapter 57.1 7 months ago
Chapter 57 7 months ago
Chapter 56.5 7 months ago
Chapter 56 7 months ago
Chapter 55 7 months ago
Chapter 54 7 months ago
Chapter 53 7 months ago
Chapter 52 7 months ago
Chapter 51 7 months ago
Chapter 50.5 7 months ago
Chapter 50 7 months ago
Chapter 49 7 months ago
Chapter 48 7 months ago
Chapter 47 7 months ago
Chapter 46.5 7 months ago
Chapter 46 7 months ago
Chapter 45 7 months ago
Chapter 44.5 7 months ago
Chapter 44 7 months ago
Chapter 43 7 months ago
Chapter 42 7 months ago
Chapter 41 7 months ago
Chapter 40 7 months ago
Chapter 39.5 7 months ago
Chapter 39 7 months ago
Chapter 38 7 months ago
Chapter 37 7 months ago
Chapter 36 7 months ago
Chapter 35 7 months ago
Chapter 34 7 months ago
Chapter 33.5 7 months ago
Chapter 33 7 months ago
Chapter 32 7 months ago
Chapter 31 7 months ago
Chapter 30 2 years ago
Chapter 29 2 years ago
Chapter 28 2 years ago
Chapter 27 2 years ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22.5 2 years ago
Chapter 22 3 years ago
Chapter 21 3 years ago
Chapter 20 3 years ago
Chapter 19 3 years ago
Chapter 18 3 years ago
Chapter 17.5 7 months ago
Chapter 17 3 years ago
Chapter 16 3 years ago
Chapter 15 3 years ago
Chapter 14 3 years ago
Chapter 13 3 years ago
Chapter 12 3 years ago
Chapter 11.5 7 months ago
Chapter 11 3 years ago
Chapter 10 3 years ago
Chapter 9 3 years ago
Chapter 8 3 years ago
Chapter 7 3 years ago
Chapter 6 3 years ago
Chapter 5.5 7 months ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo