Champions

Champions

Tên khác: Champions

Thể loại: Action, Adventure, Comedy

Tác giả: Marvel

Nhóm dịch: Devil Slayer Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Sau civil war II, hình tượng các siêu anh hùng đã sụp đổ. một hội "trẻ trâu" đứng lên thay thế cho các avengers đã suy yếu, họ là các teen titans...à đùa thôi, họ là CHAMPIONS.

Tên chương Thời gian đăng
Chap 08 1 year ago
Chap 07 1 year ago
Chap 06 2 years ago
Chap 05 2 years ago
Chap 04 2 years ago
Chap 03 2 years ago
Chap 02 2 years ago
Chap 01 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo