Jinbaku shounen hanako-kun

Jinbaku shounen hanako-kun

Tên khác: あいだいろ

Thể loại: Action, Comedy, Fantasy, Historical, Shounen, Supernatural

Tác giả:

Nhóm dịch: Vô Danh

Tình trạng: Đang tiến hành

Về hanako-san trong 7 điều kì bí trong trường học

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 11 3 days ago
Chapter 10 6 days ago
Chapter 9 1 week ago
Chapter 8 1 week ago
Chapter 7 1 week ago
Chapter 6 2 weeks ago
Chapter 5 3 weeks ago
Chapter 4 3 weeks ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo