Đại Khâu Giáp Sư

Đại Khâu Giáp Sư

Thể loại: Hành động, Siêu nhiên

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Một cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc...Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào ? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 54 3 months ago
Chapter 53 3 months ago
Chapter 52 4 months ago
Chapter 51 4 months ago
Chapter 50 4 months ago
Chapter 49 4 months ago
Chapter 48 4 months ago
Chapter 47 5 months ago
Chapter 46 5 months ago
Chapter 45 5 months ago
Chapter 44 5 months ago
Chapter 43 5 months ago
Chapter 42 5 months ago
Chapter 41 5 months ago
Chapter 40 7 months ago
Chapter 39.5 7 months ago
Chapter 39 7 months ago
Chapter 38.5 7 months ago
Chapter 38 8 months ago
Chapter 37 8 months ago
Chapter 36.5 8 months ago
Chapter 36 8 months ago
Chapter 35.5 8 months ago
Chapter 35 8 months ago
Chapter 34.5 8 months ago
Chapter 34 8 months ago
Chapter 33.5 8 months ago
Chapter 33 8 months ago
Chapter 32.5 8 months ago
Chapter 32 8 months ago
Chapter 31.2 8 months ago
Chapter 31 8 months ago
Chapter 30.5 10 months ago
Chapter 30 10 months ago
Chapter 29.5 10 months ago
Chapter 29 11 months ago
Chapter 28.5 11 months ago
Chapter 28 11 months ago
Chapter 27.5 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26.5 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25.5 1 year ago
Chapter 25.1 1 year ago
Chapter 24.5 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23.5 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22.5 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21.5 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20.5 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19.5 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18.5 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16.5 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15.5 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14.5 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13.1 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11.2 1 year ago
Chapter 11.1 1 year ago
Chapter 10.5 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9.5 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8.5 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7.5 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6.5 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5.5 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3b 2 years ago
Chapter 3a 2 years ago
Chapter 2b 2 years ago
Chapter 2a 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Tắt quảng cáo
X
X