Hatsukoi Zombie

Hatsukoi Zombie

Thể loại: Comedy, Ecchi, Gender Bender, Romance, School Life, Shounen

Tác giả: Minenami Ryo

Nhóm dịch: 7 Fingers Team , Orange Team; HSD Team cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Từ Chapter 33 là do Fan làm tiếp

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 136 9 hours ago
Chapter 135 1 day ago
Chapter 134 2 days ago
Chapter 133 3 days ago
Chapter 132 4 days ago
Chapter 131 5 days ago
Chapter 130 6 days ago
Chapter 129 1 week ago
Chapter 128 1 week ago
Chapter 127.5 1 week ago
Chapter 127 1 week ago
Chapter 126 1 week ago
Chapter 125 1 week ago
Chapter 124 1 week ago
Chapter 123 1 week ago
Chapter 122 2 weeks ago
Chapter 121 2 weeks ago
Chapter 120 2 weeks ago
Chapter 119 2 weeks ago
Chapter 118 2 weeks ago
Chapter 117 2 weeks ago
Chapter 116 1 month ago
Chapter 115 1 month ago
Chapter 114 1 month ago
Chapter 113 2 months ago
Chapter 112 3 months ago
Chapter 111 11 months ago
Chapter 110 10 months ago
Chapter 110 10 months ago
Chapter 109 10 months ago
Chapter 109 10 months ago
Chapter 108 10 months ago
Chapter 108 10 months ago
Chapter 108 11 months ago
Chapter 106 11 months ago
Chapter 105 11 months ago
Chapter 104 11 months ago
Chapter 103 11 months ago
Chapter 102 11 months ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92 1 year ago
Chapter 91 1 year ago
Chapter 90 1 year ago
Chapter 89 1 year ago
Chapter 88 2 years ago
Chapter 87 2 years ago
Chapter 86 2 years ago
Chapter 85 2 years ago
Chapter 84 2 years ago
Chapter 83 2 years ago
Chapter 82 2 years ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 79 2 years ago
Chapter 78 2 years ago
Chapter 77 2 years ago
Chapter 76 2 years ago
Chapter 75 2 years ago
Chapter 74 2 years ago
Chapter 73 2 years ago
Chapter 72 2 years ago
Chapter 71 2 years ago
Chapter 70 2 years ago
Chapter 69 2 years ago
Chapter 68 2 years ago
Chapter 67 2 years ago
Chapter 66 2 years ago
Chapter 65 2 years ago
Chapter 64 2 years ago
Chapter 63 2 years ago
Chapter 62 2 years ago
Chapter 61 2 years ago
Chapter 60 2 years ago
Chapter 59 2 years ago
Chapter 58 2 years ago
Chapter 57 2 years ago
Chapter 56 2 years ago
Chapter 55 2 years ago
Chapter 54 2 years ago
Chapter 53 2 years ago
Chapter 52 2 years ago
Chapter 51 2 years ago
Chapter 50 2 years ago
Chapter 49 2 years ago
Chapter 48 2 years ago
Chapter 47 2 years ago
Chapter 46 2 years ago
Chapter 45.5 2 years ago
Chapter 45 2 years ago
Chapter 44 2 years ago
Chapter 43 2 years ago
Chapter 42 2 years ago
Chapter 41 2 years ago
Chapter 40 2 years ago
Chapter 39 2 years ago
Chapter 38 2 years ago
Chapter 37 2 years ago
Chapter 36 2 years ago
Chapter 35 2 years ago
Chapter 34 2 years ago
Chapter 33 2 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Orange Chapter 32
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo