Akatsuki no Yona

Akatsuki no Yona

Tên khác: Yona of the dawn

Thể loại: Comedy, Drama, Fantasy, Harem, Historical, Supernatural

Tác giả: Kusanagi Mizuho

Nhóm dịch: Endless Night Group , Crystal Hearts cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

 

 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 166 1 week ago
Chapter 165 2 months ago
Chapter 164 5 months ago
Chapter 163 5 months ago
Chapter 162 5 months ago
Chapter 161 5 months ago
Chapter 160 9 months ago
Chapter 159 9 months ago
Chapter 158 9 months ago
Chapter 157 9 months ago
Chapter 156 9 months ago
Chapter 155 9 months ago
Chapter 154 10 months ago
Chapter 153 11 months ago
Chapter 152 1 year ago
Chapter 151 1 year ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 149 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146 1 year ago
Chapter 145 1 year ago
Chapter 144 1 year ago
Chapter 143 1 year ago
Chapter 142 1 year ago
Chapter 141.5 1 year ago
Chapter 141 1 year ago
Chapter 140 1 year ago
Chapter 139 1 year ago
Chapter 138 1 year ago
Chapter 137 2 years ago
Chapter 136 2 years ago
Chapter 135 2 years ago
Chapter 134.5 2 years ago
chapter 134 2 years ago
chapter 133 2 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Crystal Hearts Chapter 132
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo