Akatsuki no Yona

Akatsuki no Yona

Tên khác: Yona of the dawn

Thể loại: Comedy, Drama, Fantasy, Harem, Historical, Supernatural

Tác giả: Kusanagi Mizuho

Nhóm dịch: Endless Night Group , Crystal Hearts cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

 

 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 174 1 month ago
Chapter 173 2 months ago
Chapter 172 3 months ago
Chapter 171 3 months ago
Chapter 168 3 months ago
Chapter 167 4 months ago
Chapter 166 5 months ago
Chapter 165 7 months ago
Chapter 164 10 months ago
Chapter 163 10 months ago
Chapter 162 10 months ago
Chapter 161 10 months ago
Chapter 160 1 year ago
Chapter 159 1 year ago
Chapter 158 1 year ago
Chapter 157.5: Ngoại truyện 5 months ago
Chapter 157 1 year ago
Chapter 156 1 year ago
Chapter 155 1 year ago
Chapter 154 1 year ago
Chapter 153 1 year ago
Chapter 152 1 year ago
Chapter 151 1 year ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 149 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146 2 years ago
Chapter 145 2 years ago
Chapter 144 2 years ago
Chapter 143 2 years ago
Chapter 142 2 years ago
Chapter 141.5 1 year ago
Chapter 141 2 years ago
Chapter 140 2 years ago
Chapter 139 2 years ago
Chapter 138 2 years ago
Chapter 137 2 years ago
Chapter 136 2 years ago
Chapter 135 2 years ago
Chapter 134.5 2 years ago
chapter 134 2 years ago
chapter 133 2 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Crystal Hearts Chapter 132
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo