Legend Isekai

Legend Isekai

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Drama, Thần thoại, Harem

Tác giả:

Nhóm dịch: Demon Victory Team , truyentranh8 cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Main chết xong chuyển sinh với năng lực bá đạo và có pet ngon..

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 30 1 week ago
Chapter 29 1 week ago
Chapter 28 1 month ago
Chapter 27 2 months ago
Chapter 26 2 months ago
Chapter 25 2 months ago
Chapter 24 2 months ago
Chapter 23 3 months ago
Chapter 22 3 months ago
Chapter 21 3 months ago
Chapter 20 3 months ago
Chapter 19 4 months ago
Chapter 18 4 months ago
Chapter 17 4 months ago
Chapter 16 4 months ago
Chapter 15 4 months ago
Chapter 14 4 months ago
Chapter 13 4 months ago
Chapter 12 7 months ago
Chapter 11 7 months ago
Chapter 10 7 months ago
Chapter 9 8 months ago
Chapter 8 8 months ago
Chapter 7 8 months ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
X
X