Legend Isekai

Legend Isekai

Thể loại: Action, Adventure, Drama, Fantasy, Harem

Tác giả:

Nhóm dịch: Demon Victory Team , truyentranh8 cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Main chết xong chuyển sinh với năng lực bá đạo và có pet ngon..

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 37 3 days ago
Chapter 36 1 week ago
Chapter 35 2 weeks ago
Chapter 34 6 months ago
Chapter 33 8 months ago
Chapter 32 8 months ago
Chapter 31 9 months ago
Chapter 30 11 months ago
Chapter 29 11 months ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo