Legend Isekai

Legend Isekai

Thể loại: Action, Adventure, Drama, Fantasy, Harem

Tác giả:

Nhóm dịch: Demon Victory Team , truyentranh8 cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Main chết xong chuyển sinh với năng lực bá đạo và có pet ngon..

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 31 1 week ago
Chapter 30 2 months ago
Chapter 29 2 months ago
Chapter 28 3 months ago
Chapter 27 4 months ago
Chapter 26 4 months ago
Chapter 25 4 months ago
Chapter 24 4 months ago
Chapter 23 5 months ago
Chapter 22 5 months ago
Chapter 21 5 months ago
Chapter 20 5 months ago
Chapter 19 6 months ago
Chapter 18 6 months ago
Chapter 17 6 months ago
Chapter 16 6 months ago
Chapter 15 6 months ago
Chapter 14 6 months ago
Chapter 13 6 months ago
Chapter 12 9 months ago
Chapter 11 9 months ago
Chapter 10 9 months ago
Chapter 9 11 months ago
Chapter 8 11 months ago
Chapter 7 11 months ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo