Miền đất hứa

Miền đất hứa

Tên khác: 約束のネバーランド; Yakusoku no Nebārando ; The Promised Neverland

Thể loại: Drama, Bí ẩn, Tâm Lý, Học đường, Shounen, Siêu nhiên, Bi kịch

Tác giả:

Nhóm dịch: Mega Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Emma và những người bạn sống một cuộc sống bình yên tại trại trẻ mồ côi nơi họ lớn lên. Dù quy định tại đây khá nghiêm ngặt nhưng người mẹ chăm sóc họ thực sự tốt bụng. Nhưng tại sao những đứa trẻ lạibị cấm rời khỏi nơi này...?

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 128 4 days ago
Chapter 127 4 days ago
Chapter 126 2 weeks ago
Chapter 125 3 weeks ago
Chapter 124 3 weeks ago
Chapter 123 3 weeks ago
Chapter 122 1 month ago
Chapter 121 1 month ago
Chapter 120 2 months ago
Chapter 119 2 months ago
Chapter 118 2 months ago
Chapter 117 2 months ago
Chapter 116 2 months ago
Chapter 115 2 months ago
Chapter 114 2 months ago
Chapter 113 2 months ago
Chapter 112 3 months ago
Chapter 111 3 months ago
Chapter 110 3 months ago
Chapter 109 3 months ago
Chapter 108 3 months ago
Chapter 107 3 months ago
Chapter 106 3 months ago
Chapter 105 4 months ago
Chapter 104 4 months ago
Chapter 103 4 months ago
Chapter 102 4 months ago
Chapter 101 5 months ago
Chapter 100 5 months ago
Chapter 99 6 months ago
Chapter 98 6 months ago
Chapter 97 6 months ago
Chapter 96 6 months ago
Chapter 95 7 months ago
Chapter 94 7 months ago
Chapter 93 8 months ago
Chapter 92 8 months ago
Chapter 91 8 months ago
Chapter 90 8 months ago
Chapter 89 9 months ago
Chapter 88 9 months ago
Chapter 87 9 months ago
Chapter 86 10 months ago
Chapter 85 10 months ago
Chapter 84 10 months ago
Chapter 83 10 months ago
Chapter 82 11 months ago
Chapter 81 11 months ago
Chapter 80 11 months ago
Chapter 79 11 months ago
Chapter 78 11 months ago
Chapter 77 1 year ago
Chapter 76 1 year ago
Chapter 75 1 year ago
Chapter 74 1 year ago
Chapter 73 1 year ago
Chapter 72 1 year ago
Chapter 71 1 year ago
Chapter 70 1 year ago
Chapter 69 1 year ago
Chapter 68 1 year ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 64 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Thần Bí Team Chapter 87: Lằn ranh
Tắt quảng cáo
X
X