Excuse Me, But The World Will Be Gone For A While

Excuse Me, But The World Will Be Gone For A While

Tên khác: 실례지만 잠시 지구 좀 멸망시키겠습니다; Xin thứ lỗi, nhưng thế giới sẽ bị hủy diệt trong một lúc.

Thể loại: Fantasy, Mystery, School Life

Tác giả: Noah

Nhóm dịch: Challenger Team

Tình trạng: Ngưng

Nếu trái đất bị hủy diệt, bạn nghĩ ai trong chúng ta đã làm điều đó? Câu truyện nói về cặp đôi nam nữ vừa tròn 18, không may phải tham gia vào một trò chơi sống. Ngày đó, cả thế giới đã nhìn chúng tôi và nói vs chúng tôi hãy chết đi.

Tên chương Thời gian đăng
Chap 0: Mở đầu 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo