Xích Trụ Phạn Đường

Xích Trụ Phạn Đường

Thể loại: Action, Adventure

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Sau trận chiến hạt nhân, Nhà tù Xích Trụ (Stanley Prison) từng là nhà tù lớn nhất đã thành một Nhà Ăn, những người được chọn ở lại đều là kỳ nhân dị sĩ, họ có nhiệm vụ đặc biệt gì trong thế giới đầy bạo lực và xấu xa? 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 70 23 hours ago
Chapter 69 2 days ago
Chapter 68 5 days ago
Chapter 67 1 week ago
Chapter 66 1 week ago
Chapter 65 1 week ago
Chapter 64 1 week ago
Chapter 63 2 weeks ago
Chapter 62 2 weeks ago
Chapter 61 2 weeks ago
Chapter 60 2 weeks ago
Chapter 59 2 weeks ago
Chapter 58 3 weeks ago
Chapter 57 3 weeks ago
Chapter 56 3 weeks ago
Chapter 55 3 weeks ago
Chapter 54 3 weeks ago
Chapter 53 1 month ago
Chapter 52 1 month ago
Chapter 51 1 month ago
Chapter 50 1 month ago
Chapter 49 1 month ago
Chapter 48 1 month ago
Chapter 47 1 month ago
Chapter 46 2 months ago
Chapter 45 2 months ago
Chapter 44 4 months ago
Chapter 43 4 months ago
Chapter 42 4 months ago
Chapter 41 4 months ago
Chapter 40 4 months ago
Chapter 39 6 months ago
Chapter 38 6 months ago
Chapter 37 7 months ago
Chapter 36 7 months ago
Chapter 35 7 months ago
Chapter 34 7 months ago
Chapter 33 7 months ago
Chapter 32 8 months ago
Chapter 31 8 months ago
Chapter 30 8 months ago
Chapter 29 8 months ago
Chapter 28.5 8 months ago
Chapter 28 9 months ago
Chapter 27.5 9 months ago
Chapter 27 9 months ago
Chapter 26.5 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25B 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24B 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23B 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22b 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21B 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20B 2 years ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19B 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18B 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17B 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16B 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15B 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14B 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13B 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12B 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11B 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9B 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8B 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7B 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6B 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5B 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4B 2 years ago
Chapter 4A 2 years ago
Chapter 3B 2 years ago
Chapter 3A 2 years ago
Chapter 2B 2 years ago
Chapter 2A 2 years ago
Chapter 1B 2 years ago
Chapter 1A 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo