Fate/Grand Order -turas realta-

Fate/Grand Order -turas realta-

Thể loại: Action, Shounen, Supernatural, Truyện Nhật (Manga), Adventure, Fantasy

Tác giả: Kawaguchi Takeshi, Type-Moon

Nhóm dịch: Wicked House

Tình trạng: Đang tiến hành

Dự án Manga dựa trên tựa game mobile Fate/Grand Order của Type-Moon và Aniplex

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

Tên chương Thời gian đăng
Chương 26: Dị Điểm Thứ Ba (7) 2 weeks ago
Chương 25: Dị Điểm thứ ba (6) 2 months ago
Chương 24: Dị Điểm thứ ba (5) 4 months ago
Chương 23: Dị Điểm thứ ba (4) 8 months ago
Chương 22: Dị Điểm thứ ba (3) 9 months ago
Chương 21: Dị Điểm Thứ Ba (2) 10 months ago
Chương 20: Dị Điểm thứ ba (1) 1 year ago
Chương 19: Okeanos - Vùng Biển Kín Tận Cùng Thế Giới 1 year ago
Chương 18: Dị Điểm Thứ Nhất - phần kết "Thánh Nữ Đồng Trinh Cứu Quốc" (2) 1 year ago
Chương 17: Dị Điểm Thứ Nhất - phần kết "Thánh Nữ Đồng Trinh Cứu Quốc" (1) 1 year ago
Chương 16: Dị Điểm Thứ Nhất – phần kết (4) 1 year ago
Chương 15: Dị Điểm Thứ Nhất – phần kết (3) 1 year ago
Chương 14: Dị Điểm Thứ Nhất – phần kết (2) 1 year ago
Chương 13: Dị điểm thứ nhất - Phần kết (1) 1 year ago
Chương 12: "Và hạnh phúc cho nhân dân" 1 year ago
Chương 11: Rực rỡ trên bầu trời, phúc lành đến mặt đất 1 year ago
Chương 10: Dị điểm thứ nhất (5) 1 year ago
Chương 9: Dị điểm thứ nhất (4) 1 year ago
Chương 8: Dị điểm thứ nhất (3) 2 years ago
Chương 7: Dị điểm thứ nhất (2) 2 years ago
Chương 6: Dị điểm thứ nhất (1) 2 years ago
Chương đặc biệt: Kỉ niệm Game Fate/Grand Order đột phá 11 triệu lượt tải về 2 years ago
Chương 5: Grand Order 2 years ago
Chương 4: Dị điểm F (phần 4) 2 years ago
Chương 3: Dị điểm F (phần 3) 2 years ago
Chương 2: Dị điểm F (phần 2) 2 years ago
Chương 1: Dị điểm F (phần 1) 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo