Aposimz

Aposimz

Tên khác: アポシムズ , ningyou no Kuni

Thể loại: Action, Adventure, Drama, Trưởng thành 17+, Mecha, Sci-fi, Supernatural, Tragedy

Tác giả: Nihei Tsutomu

Nhóm dịch: Wakana Fansub

Tình trạng: Đang tiến hành

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 33 2 weeks ago
Chapter 32 1 month ago
Chapter 31 2 months ago
Chapter 30 3 months ago
Chapter 29 4 months ago
Chapter 28 5 months ago
Chapter 27 6 months ago
Chapter 26 7 months ago
Chapter 25 8 months ago
Chapter 24 9 months ago
Chapter 23 9 months ago
Chapter 22 10 months ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Chapter 0 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo