Exterminator

Exterminator

Tên khác: 駆除人

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Seinen, Supernatural

Tác giả:

Nhóm dịch: LHmanga

Tình trạng: Đang tiến hành

Thanh niên dọn rác chết chuyển sinh cũng méo thoát được cái nghề 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 17 2 weeks ago
Chapter 16 4 weeks ago
Chapter 15 2 months ago
Chapter 14 2 months ago
Chapter 13 2 months ago
Chapter 12 3 months ago
Chapter 11.5 3 months ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo