Ikenie Touhyou

Ikenie Touhyou

Tên khác: 生贄投票, Ikenie Touhyou , Bầu chọn hiến vận

Thể loại: Trưởng thành 18+, Drama, Mystery, School Life, Seinen, Truyện Nhật (Manga)

Tác giả: KASAI Ryuuya

Nhóm dịch: Mega Team , legend team cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Bầu chọn hiến vật. Kẻ được nhiều phiếu nhất sẽ chịu " Cái chết xã hội "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 64 7 hours ago
Chapter 62 2 days ago
Chapter 61 4 days ago
Chapter 60 1 week ago
Chapter 59 1 week ago
Chapter 58 1 week ago
Chapter 57 1 week ago
Chapter 56 2 weeks ago
Chapter 55 2 weeks ago
Chapter 54 3 weeks ago
Chapter 53 3 weeks ago
Chapter 52 3 weeks ago
Chapter 51 3 weeks ago
Chapter 50 4 weeks ago
Chapter 49 1 month ago
Chapter 48 1 month ago
Chapter 47 1 month ago
Chapter 46 1 month ago
Chapter 45 1 month ago
Chapter 44 1 month ago
Chapter 43 1 month ago
Chapter 42 1 month ago
Chapter 41 1 month ago
Chapter 40 1 month ago
Chapter 39 1 month ago
Chapter 38 1 month ago
Chapter 37 5 months ago
Chapter 36 10 months ago
Chapter 35 10 months ago
Chapter 34 10 months ago
Chapter 33 10 months ago
Chapter 32 10 months ago
Chapter 31 10 months ago
Chapter 30 10 months ago
Chapter 29 10 months ago
Chapter 28 10 months ago
Chapter 27 10 months ago
Chapter 26.5 11 months ago
Chapter 26 11 months ago
Chapter 25 11 months ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo