Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

Thể loại: Comedy, Slice of life, Comic

Tác giả: naba Mifumi

Nhóm dịch: MABUMG

Tình trạng: Đang tiến hành

Karakai Jouzu no Takagi-san dựa trên tác phẩm cùng tên, nói về Takagi và con gái cô ấy, Chi. mang đến có các bạn những câu chuyện thường ngày châm chọc hài hước, liều rằng người bố có xuất hiện hay không.....?

Tên chương Thời gian đăng
Chap 117 1 week ago
Chap 116 2 weeks ago
Chap 115 2 weeks ago
Chap 114 2 weeks ago
Chap 113 3 weeks ago
Chap 112.5 5 days ago
chap 112 1 month ago
Chap 111 1 month ago
Chap 110 1 month ago
Chap 109 1 month ago
Chap 108 1 month ago
Chap 107 1 month ago
Chap 106 1 month ago
Chap 105 2 months ago
Chap 104 2 months ago
Chap 103 3 months ago
Chap 102 3 months ago
Chap 101 3 months ago
Chap 100 3 months ago
Chap 99 3 months ago
Chap 98 3 months ago
Chap 97 3 months ago
Chap 96 3 months ago
Chap 95 3 months ago
Chap 94 3 months ago
Chap 93 4 months ago
Chap 92 4 months ago
Chap 91 4 months ago
Chap 90 4 months ago
Chap 89 4 months ago
Chap 88 4 months ago
Chap 87 4 months ago
Chap 86 4 months ago
Chap 85 4 months ago
Chap 84 7 months ago
Chap 83 8 months ago
Chap 82 8 months ago
Chap 81 8 months ago
Chap 80 8 months ago
Chap 79 8 months ago
Chap 78 9 months ago
Chap 77 9 months ago
Chap 76 10 months ago
Chap 75 10 months ago
Chap 74.5 10 months ago
Chap 74 10 months ago
Chap 73 11 months ago
Chap 72 11 months ago
Chap 71 11 months ago
Chap 70 1 year ago
Chap 69 1 year ago
Chap 68 1 year ago
CHAP 67 1 year ago
CHAP 66 1 year ago
CHAP 65 1 year ago
CHAP 64 1 year ago
CHAP 63 1 year ago
CHAP 62 1 year ago
CHAP 61 1 year ago
CHAP 60 1 year ago
CHAP 59 1 year ago
CHAP 58 1 year ago
CHAP 57 1 year ago
CHAP 56 1 year ago
CHAP 55 1 year ago
CHAP 54 1 year ago
CHAP 53 1 year ago
CHAP 52 1 year ago
CHAP 51 1 year ago
CHAP 50 1 year ago
CHAP 49 1 year ago
CHAP 48.5 1 year ago
CHAP 48 1 year ago
CHAP 47 1 year ago
CHAP 46 1 year ago
CHAP 45 1 year ago
CHAP 44 1 year ago
CHAP 43 1 year ago
CHAP 42 1 year ago
CHAP 41 1 year ago
CHAP 40 1 year ago
CHAP 39 1 year ago
CHAP 38 1 year ago
CHAP 37 1 year ago
CHAP 36 1 year ago
CHAP 35 1 year ago
CHAP 34 1 year ago
CHAP 33 1 year ago
CHAP 32 1 year ago
CHAP 31 1 year ago
CHAP 30 1 year ago
CHAP 29 1 year ago
CHAP 28 1 year ago
CHAP 27 1 year ago
CHAP 26 1 year ago
CHAP 25 1 year ago
CHAP 24 1 year ago
CHAP 23 1 year ago
CHAP 22 1 year ago
CHAP 21 1 year ago
Chap 20.5 1 year ago
CHAP 20 1 year ago
CHAP 19 1 year ago
CHAP 18 1 year ago
CHAP 17 1 year ago
CHAP 16 2 years ago
CHAP 15 2 years ago
CHAP 14 2 years ago
CHAP 13 2 years ago
CHAP 12 2 years ago
CHAP 11 2 years ago
CHAP 10 2 years ago
CHAP 9 2 years ago
CHAP 8 2 years ago
CHAP 7 2 years ago
CHAP 6 2 years ago
CHAP 5 2 years ago
CHAP 4 2 years ago
CHAP 3 2 years ago
CHAP 2 2 years ago
CHAP 1 2 years ago
0 4 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo