Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

Thể loại: Comedy, Slice of life, Comic

Tác giả: naba Mifumi

Nhóm dịch: MABUMG

Tình trạng: Đang tiến hành

Karakai Jouzu no Takagi-san dựa trên tác phẩm cùng tên, nói về Takagi và con gái cô ấy, Chi. mang đến có các bạn những câu chuyện thường ngày châm chọc hài hước, liều rằng người bố có xuất hiện hay không.....?

Tên chương Thời gian đăng
Chap 84 1 month ago
Chap 83 2 months ago
Chap 82 2 months ago
Chap 81 2 months ago
Chap 80 2 months ago
Chap 79 2 months ago
Chap 78 3 months ago
Chap 77 3 months ago
Chap 76 4 months ago
Chap 75 4 months ago
Chap 74.5 4 months ago
Chap 74 4 months ago
Chap 73 5 months ago
Chap 72 5 months ago
Chap 71 5 months ago
Chap 70 6 months ago
Chap 69 6 months ago
Chap 68 6 months ago
CHAP 67 7 months ago
CHAP 66 7 months ago
CHAP 65 7 months ago
CHAP 64 8 months ago
CHAP 63 8 months ago
CHAP 62 8 months ago
CHAP 61 8 months ago
CHAP 60 8 months ago
CHAP 59 9 months ago
CHAP 58 9 months ago
CHAP 57 9 months ago
CHAP 56 9 months ago
CHAP 55 10 months ago
CHAP 54 10 months ago
CHAP 53 10 months ago
CHAP 52 10 months ago
CHAP 51 10 months ago
CHAP 50 10 months ago
CHAP 49 10 months ago
CHAP 48.5 10 months ago
CHAP 48 10 months ago
CHAP 47 10 months ago
CHAP 46 10 months ago
CHAP 45 10 months ago
CHAP 44 10 months ago
CHAP 43 10 months ago
CHAP 42 10 months ago
CHAP 41 10 months ago
CHAP 40 11 months ago
CHAP 39 11 months ago
CHAP 38 11 months ago
CHAP 37 11 months ago
CHAP 36 11 months ago
CHAP 35 11 months ago
CHAP 34 11 months ago
CHAP 33 11 months ago
CHAP 32 11 months ago
CHAP 31 11 months ago
CHAP 30 11 months ago
CHAP 29 11 months ago
CHAP 28 11 months ago
CHAP 27 11 months ago
CHAP 26 11 months ago
CHAP 25 11 months ago
CHAP 24 11 months ago
CHAP 23 1 year ago
CHAP 22 1 year ago
CHAP 21 1 year ago
Chap 20.5 1 year ago
CHAP 20 1 year ago
CHAP 19 1 year ago
CHAP 18 1 year ago
CHAP 17 1 year ago
CHAP 16 1 year ago
CHAP 15 1 year ago
CHAP 14 1 year ago
CHAP 13 1 year ago
CHAP 12 1 year ago
CHAP 11 1 year ago
CHAP 10 1 year ago
CHAP 9 1 year ago
CHAP 8 1 year ago
CHAP 7 1 year ago
CHAP 6 1 year ago
CHAP 5 1 year ago
CHAP 4 1 year ago
CHAP 3 1 year ago
CHAP 2 1 year ago
CHAP 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo