YuGi-Oh! Full Màu

YuGi-Oh! Full Màu

Tên khác: YuGi-Oh! Full Color Edition , Vua trò chơi Full Màu

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Historical, Mystery, School Life, Shounen, Truyện Nhật (Manga)

Tác giả: Kazuki Takahashi

Nhóm dịch: Vô Danh

Tình trạng: Đang tiến hành

YuGi-Oh! Full Color Edition:

Một trong những bộ truyện gắn liền với tuổi thơ...nay đã có bản full màu ...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 117 3 hours ago
Chapter 116 3 days ago
Chapter 115 4 days ago
Chapter 114 1 week ago
Chapter 113 1 week ago
Chapter 112 1 week ago
Chapter 111 2 weeks ago
Chapter 110 2 weeks ago
Chapter 109 3 weeks ago
Chapter 108 3 weeks ago
Chapter 107 3 weeks ago
Chapter 106 3 weeks ago
Chapter 105 3 weeks ago
Chapter 104 3 weeks ago
Chapter 103 3 weeks ago
Chapter 102 3 weeks ago
Chapter 101 3 weeks ago
Chapter 100 3 weeks ago
Chapter 99 3 weeks ago
Chapter 98 3 weeks ago
Chapter 97 3 weeks ago
Chapter 96 3 weeks ago
Chapter 95 3 weeks ago
Chapter 94 3 weeks ago
Chapter 93 3 weeks ago
Chapter 92 3 weeks ago
Chapter 91 3 weeks ago
Chapter 90 3 weeks ago
Chapter 89 3 weeks ago
Chapter 88 3 weeks ago
Chapter 87 3 weeks ago
Chapter 86 3 weeks ago
Chapter 85 3 weeks ago
Chapter 84 3 weeks ago
Chapter 83 3 weeks ago
Chapter 82 3 weeks ago
Chapter 81 2 months ago
Chapter 80 3 months ago
Chapter 79 5 months ago
Chapter 78 6 months ago
Chapter 77 6 months ago
Chapter 76 7 months ago
Chapter 75 7 months ago
Chapter 74 7 months ago
Chapter 73 7 months ago
Chapter 72 7 months ago
Chapter 71 8 months ago
Chapter 70 9 months ago
Chapter 69 9 months ago
Chapter 68 9 months ago
Chapter 67 10 months ago
Chapter 66 10 months ago
Chapter 65 10 months ago
Chapter 64 10 months ago
Chapter 63 10 months ago
Chapter 62 10 months ago
Chapter 61 11 months ago
Chapter 60 11 months ago
Chapter 59 11 months ago
Chapter 58 11 months ago
Chapter 57 11 months ago
Chapter 56 11 months ago
Chapter 55 11 months ago
Chapter 54 11 months ago
Chapter 53 11 months ago
Chapter 52 11 months ago
Chapter 51 11 months ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo