Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Thể loại: Action, Adventure

Tác giả:

Nhóm dịch: Bigtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Joo seo cheon, người đã may mắn sống sót trong cuộc huyết chiến hoa sơn và trở thành trưởng lão của hoa sơn phái để rồi sống 1 cuộc sống đầy hối tiếc. khi đang nằm trên giường chờ chết thì bất ngờ xuyên không về quá khứ.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 49 1 day ago
Chapter 48 2 days ago
Chapter 47 3 days ago
Chapter 46 4 days ago
Chapter 45 4 days ago
Chapter 44 1 week ago
Chapter 43 1 week ago
Chapter 42 1 week ago
Chapter 41 1 week ago
Chapter 40 2 weeks ago
Chapter 39 2 weeks ago
Chapter 38 2 weeks ago
Chapter 37 2 weeks ago
Chapter 36 2 weeks ago
Chapter 35 2 weeks ago
Chapter 34 2 weeks ago
Chapter 33 2 weeks ago
Chapter 32 2 weeks ago
Chapter 31 2 weeks ago
Chapter 30 3 weeks ago
Chapter 29 4 months ago
Chapter 28 5 months ago
Chapter 27 8 months ago
Chapter 26 8 months ago
Chapter 25 8 months ago
Chapter 24 8 months ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo