Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Volcanic Age - huyết chiến hoa sơn

Thể loại: Action, Adventure

Tác giả:

Nhóm dịch: Bigtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Joo seo cheon, người đã may mắn sống sót trong cuộc huyết chiến hoa sơn và trở thành trưởng lão của hoa sơn phái để rồi sống 1 cuộc sống đầy hối tiếc. khi đang nằm trên giường chờ chết thì bất ngờ xuyên không về quá khứ.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 29 5 days ago
Chapter 28 3 weeks ago
Chapter 27 4 months ago
Chapter 26 4 months ago
Chapter 25 4 months ago
Chapter 24 4 months ago
Chapter 23 7 months ago
Chapter 22 8 months ago
Chapter 21 8 months ago
Chapter 20 8 months ago
Chapter 19 9 months ago
Chapter 18 10 months ago
Chapter 17 10 months ago
Chapter 16 10 months ago
Chapter 15 10 months ago
Chapter 14 11 months ago
Chapter 13 11 months ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo