Spirit Fingers

Spirit Fingers

Tên khác: 스피릿 핑거스

Thể loại: Học đường, Shoujo, Đời thường, Webtoon, Truyện Hàn (Manhwa)

Tác giả: Han Kyoung Charl

Nhóm dịch: Sweet Dream Team

Tình trạng: Đang tiến hành

một cô gái bình thường tham gia một vào nhóm vẽ đặc biệt?! một câu chuyện về hành trình tìm ra màu sắc của cô ấy.

Ủng hộ truyện của tác giả : http://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=654809

Tên chương Thời gian đăng
Chap 61 12 hours ago
Chap 60 2 weeks ago
Chap 59 1 month ago
Chap 58 1 month ago
Chap 57 1 month ago
Chap 56 1 month ago
Chap 55 1 month ago
Chap 54 1 month ago
Chap 53.5 1 month ago
Chap 53 1 month ago
Chap 52 2 months ago
Chap 51 2 months ago
Chap 50 2 months ago
Chap 49 2 months ago
Chap 48 2 months ago
Chap 47 2 months ago
Chap 46 2 months ago
Chap 45 2 months ago
Chap 44 2 months ago
Chap 43 2 months ago
Chap 42 2 months ago
Chap 41 2 months ago
Chap 40 2 months ago
Chap 39 2 months ago
Chap 38 2 months ago
Chap 37 2 months ago
Chap 36 2 months ago
Chap 35 2 months ago
Chap 34 2 months ago
Chap 33 2 months ago
Chap 32 3 months ago
Chap 31 3 months ago
Chap 30 3 months ago
Chap 29 3 months ago
Chap 28 3 months ago
Chap 27 3 months ago
Chap 26 3 months ago
Chap 25 3 months ago
Chap 24 3 months ago
Chap 23 4 months ago
Chap 22 5 months ago
Chap 21 5 months ago
Chap 20 6 months ago
Chap 19 7 months ago
Chap 18 7 months ago
Chap 17 7 months ago
Chap 16 9 months ago
Chap 15 9 months ago
Chap 14 11 months ago
Chap 13 11 months ago
Chap 12 11 months ago
Chap 11 1 year ago
Chap 10 1 year ago
Chap 9 1 year ago
Chap 8 1 year ago
Chap 7 1 year ago
Chap 6 1 year ago
Chap 5 1 year ago
Chap 4 1 year ago
Chap 3 1 year ago
Chap 2 1 year ago
Chap 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
X
X