Cuồng Thần

Cuồng Thần

Thể loại: Thần thoại

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Cuồng Thần: Đây là thế giới của sự tranh giành giữa Nhân - Ma - Thú - Long Thần - Linh Tinh ..... Ở đây có những quân đoàn cự thú chiến sĩ Behemoth, có Long Kỵ Sĩ Quân Đoàn bay lượn khắp bầu trời, có Đọa Lạc Thiên Sứ Quân Đoàn của ma tộc, còn có ... Hắn! là kết quả bất đắc dĩ của ba chủng tộc Nhân - Ma - Thú, cũng mang trong mình tiềm chất cuồng chiến hiếm thấy trong thường dân ... Hắn nhất ...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 64.5 4 months ago
Chapter 64 4 months ago
Chapter 63.5 4 months ago
Chapter 63 5 months ago
Chapter 62.5 5 months ago
Chapter 62 5 months ago
Chapter 61.5 5 months ago
Chapter 61 5 months ago
Chapter 60.5 5 months ago
Chapter 60 5 months ago
Chapter 59.5 6 months ago
Chapter 59 6 months ago
Chapter 58.5 6 months ago
Chapter 58 7 months ago
Chapter 57.5 7 months ago
Chapter 57 7 months ago
Chapter 56.5 7 months ago
Chapter 56 8 months ago
Chapter 55.5 8 months ago
Chapter 55 8 months ago
Chapter 54.5 8 months ago
Chapter 54 8 months ago
Chapter 53.5 8 months ago
Chapter 53 8 months ago
Chapter 52.5 8 months ago
Chapter 52 8 months ago
Chapter 51.5 8 months ago
Chapter 51 8 months ago
Chapter 50.5 8 months ago
Chapter 50 8 months ago
Chapter 49.5 8 months ago
Chapter 49 8 months ago
Chapter 48.5 8 months ago
Chapter 48 8 months ago
Chapter 47.5 8 months ago
Chapter 47 8 months ago
Chapter 46.5 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45.5 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44.5 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43.5 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42.5 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41.5 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40b 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39b 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38b 1 year ago
Chapter 38a 1 year ago
Chapter 37b 1 year ago
Chapter 37a 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35b 1 year ago
Chapter 35a 1 year ago
Chapter 34b 1 year ago
Chapter 34a 1 year ago
Chapter 33b 1 year ago
Chapter 33a 1 year ago
Chapter 32b 1 year ago
Chapter 32a 1 year ago
Chapter 31b 1 year ago
Chapter 31a 1 year ago
Chapter 30b 1 year ago
Chapter 30a 1 year ago
Chapter 29b 1 year ago
Chapter 29a 1 year ago
Chapter 28b 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27b 1 year ago
Chapter 27a 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24b 1 year ago
Chapter 24a 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21b 1 year ago
Chapter 21a 1 year ago
Chapter 20b 1 year ago
Chapter 20a 1 year ago
Chapter 19b 1 year ago
Chapter 19a 1 year ago
Chapter 18b 1 year ago
Chapter 18a 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16.1 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15.1 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Chapter 0 1 year ago
Tắt quảng cáo
X
X