Devil Desires!!

Devil Desires!!

Tên khác: デビルデザイアーズ!!, Debiru Dezaiazu!!

Thể loại: Action, Fantasy, School Life, Truyện Nhật (Manga), Shoujo

Tác giả: Takuhe

Nhóm dịch: EiShun Team

Tình trạng: Ngưng

Một ngôi trường mà mỗi Con người và Ác ma phải lập Giả Khế Ước với nhau. Khế Ước này dựa trên Dục Vọng của con người. Kanze Tatsuya lập Khế Ước với Uno Yuma - con trai của Satan. Tuy nhiên Tatsuya lại là một người không có dục vọng...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 2B 1 year ago
Chapter 2A 1 year ago
Chương 1B 2 years ago
Chương 1A 2 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo