Igai - The Play Dead/Alive

Igai - The Play Dead/Alive

Thể loại: Hành động, Kinh dị, Lãng mạn

Tác giả:

Nhóm dịch: Vechai

Tình trạng: Đang tiến hành

Truyện kể về Akira, một người học sinh có một cuộc sống bình thường như bao người khác, bỗng nhiên bị mặc kẹt ở nơi địa ngục ngay tại trường của mình khi mọi người trở nên điên loạn và tấn công lẫn nhau.

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 36.2 1 month ago
Chapter 36.1 1 month ago
Chapter 35.2 1 month ago
Chapter 34.2 1 month ago
Chapter 34.1 1 month ago
Chapter 33.5 2 months ago
Chapter 33 2 months ago
Chapter 32.2 2 months ago
Chapter 32.1 2 months ago
Chapter 31.3 2 months ago
Chapter 31.2 1 year ago
Chapter 31.1 1 year ago
Chapter 30.2 1 year ago
Chapter 30.1 1 year ago
Chapter 29.2 1 year ago
Chapter 29.1 1 year ago
Chapter 28.2 1 year ago
Chapter 28.1 1 year ago
Chapter 27.2 1 year ago
Chapter 27.1 1 year ago
Chapter 26.2 1 year ago
Chapter 26.1 1 year ago
Chapter 25.2 1 year ago
Chapter 25.1 1 year ago
Chapter 24.2 1 year ago
Chapter 24.1 1 year ago
Chapter 23.2 1 year ago
Chapter 23.1 1 year ago
Chapter 22.2 1 year ago
Chapter 22.1 1 year ago
Chapter 21.2 1 year ago
Chapter 21.1 1 year ago
Chapter 20.2 1 year ago
Chapter 20.1 1 year ago
Chapter 19.2 1 year ago
Chapter 19.1 1 year ago
Chapter 18.2 1 year ago
Chapter 18.1 1 year ago
Chapter 17.2 1 year ago
Chapter 17.1 1 year ago
Chapter 16.2 1 year ago
Chapter 16.1 1 year ago
Chapter 15.2 1 year ago
Chapter 15.1 1 year ago
Chapter 14.2 1 year ago
Chapter 14.1 1 year ago
Chapter 13.2 1 year ago
Chapter 13.1 1 year ago
Chapter 12.2 1 year ago
Chapter 12.1 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10.2 1 year ago
Chapter 10.1 1 year ago
Chapter 9.2 1 year ago
Chapter 9.1 1 year ago
Chapter 8.2 1 year ago
Chapter 8.1 1 year ago
Chapter 7.2 1 year ago
Chapter 7.1 1 year ago
Chapter 6.2 1 year ago
Chapter 6.1 1 year ago
Chapter 5.2 1 year ago
Chapter 5.1 1 year ago
Chapter 4.2 1 year ago
Chapter 4.1 1 year ago
Chapter 3.2 1 year ago
Chapter 3.1 1 year ago
Chapter 2.2 1 year ago
Chapter 2.1 1 year ago
Chapter 1.3 1 year ago
Chapter 1.2 1 year ago
Chapter 1.1 1 year ago
Tắt quảng cáo
X
X