Tomogui Kyoushitsu

Tomogui Kyoushitsu

Thể loại: Horror, Trưởng thành 17+, School Life, Shounen, Supernatural, Tragedy

Tác giả: KANKITSU Yusura, SAWASE Yuu

Nhóm dịch: Miu Miu

Tình trạng: Đã hoàn thành

Bạn bè ăn thịt nhau

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 32 10 hours ago
Chapter 31 2 days ago
Chapter 30 1 week ago
Chapter 29 1 week ago
Chapter 28 1 week ago
Chapter 27 2 weeks ago
Chapter 26 2 weeks ago
Chapter 25 2 weeks ago
Chapter 24 4 weeks ago
Chapter 23 4 weeks ago
Chapter 22 1 month ago
Chapter 21 1 month ago
Chapter 20 1 month ago
Chapter 19 1 month ago
Chap 18 1 month ago
Chap 17 1 month ago
Chap 16 1 month ago
Chap 15 1 month ago
Chap 14 1 month ago
Chap 13 1 month ago
Chap 12 1 month ago
Chap 11 1 month ago
Chap 10 2 months ago
Chap 9 1 year ago
Chap 8 1 year ago
Chap 7 1 year ago
Chap 6 1 year ago
Chap 5 1 year ago
Chap 4 1 year ago
Chap 3 1 year ago
Chap 2 1 year ago
Chap 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo