Bakemonogatari

Bakemonogatari

Thể loại: Comedy, Drama, Ecchi, Mystery, School Life, Supernatural, Tragedy

Tác giả: Oh!Great, NisiOisiN

Nhóm dịch: T.K Translation Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Chuyển thể từ Light Novel nổi tiếng cùng tên

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 40 4 days ago
Chapter 39 5 days ago
Chapter 38 5 days ago
Chapter 37 1 week ago
Chapter 36 1 week ago
Chapter 35 1 week ago
Chapter 34 2 weeks ago
Chapter 33 4 weeks ago
Chapter 32 1 month ago
Chapter 31 1 month ago
Chapter 30 1 month ago
Chapter 29 1 month ago
Chapter 28 1 month ago
Chapter 27 2 months ago
Chapter 26 3 months ago
Chapter 25 3 months ago
Chapter 24 4 months ago
Chapter 23 4 months ago
Chapter 22 5 months ago
Chapter 21 5 months ago
Chapter 20 7 months ago
Chapter 19 8 months ago
Chapter 18 8 months ago
Chapter 17 9 months ago
Chapter 16 9 months ago
Chapter 15 9 months ago
Chapter 14 10 months ago
Chapter 13 11 months ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo