Bakemonogatari

Bakemonogatari

Thể loại: Comedy, Drama, Ecchi, Mystery, School Life, Supernatural, Tragedy

Tác giả: Oh!Great, NisiOisiN

Nhóm dịch: T.K Translation Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Chuyển thể từ Light Novel nổi tiếng cùng tên

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 27 6 days ago
Chapter 27 (Bản đúng) 3 days ago
Chapter 26 1 month ago
Chapter 25 1 month ago
Chapter 24 2 months ago
Chapter 23 2 months ago
Chapter 22 3 months ago
Chapter 21 3 months ago
Chapter 20 5 months ago
Chapter 19 6 months ago
Chapter 18 6 months ago
Chapter 17 7 months ago
Chapter 16 7 months ago
Chapter 15 7 months ago
Chapter 14 8 months ago
Chapter 13 9 months ago
Chapter 12 10 months ago
Chapter 11 11 months ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo