Bakemonogatari

Bakemonogatari

Thể loại: Comedy, Drama, Ecchi, Mystery, School Life, Supernatural, Tragedy

Tác giả: Oh!Great, NisiOisiN

Nhóm dịch: T.K Translation Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Chuyển thể từ Light Novel nổi tiếng cùng tên

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 54 3 days ago
Chapter 53 1 week ago
Chapter 52 2 weeks ago
Chapter 51 3 weeks ago
Chapter 50 3 weeks ago
Chapter 49 1 month ago
Chapter 48 1 month ago
Chapter 47 1 month ago
Chapter 46 1 month ago
Chapter 45 1 month ago
Chapter 44 2 months ago
Chapter 43 2 months ago
Chapter 42 2 months ago
Chapter 41 2 months ago
Chapter 40 2 months ago
Chapter 39 2 months ago
Chapter 38 2 months ago
Chapter 37 3 months ago
Chapter 36 3 months ago
Chapter 35 3 months ago
Chapter 34 3 months ago
Chapter 33 3 months ago
Chapter 32 3 months ago
Chapter 31 4 months ago
Chapter 30 4 months ago
Chapter 29 4 months ago
Chapter 28 4 months ago
Chapter 27 4 months ago
Chapter 26 6 months ago
Chapter 25 6 months ago
Chapter 24 7 months ago
Chapter 23 7 months ago
Chapter 22 7 months ago
Chapter 21 8 months ago
Chapter 20 9 months ago
Chapter 19 11 months ago
Chapter 18 11 months ago
Chapter 17 11 months ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo