Gigant

Gigant

Thể loại: Mystery, Tragedy, Drama, Action, Horror, Adventure, Sci-fi, Supernatural, Psycho, Truyện Nhật (Manga)

Tác giả: Hiroya Oku

Nhóm dịch: GantzVN

Tình trạng: Đang tiến hành

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 31 3 weeks ago
Chapter 30 1 month ago
Chapter 29 1 month ago
Chapter 28 2 months ago
Chapter 27 3 months ago
Chapter 26 3 months ago
Chapter 25 3 months ago
Chapter 24 3 months ago
Chapter 23 4 months ago
Chapter 22 5 months ago
Chapter 21 6 months ago
Chapter 20 6 months ago
Chapter 19 7 months ago
Chapter 18 7 months ago
Chapter 17 7 months ago
Chapter 16 8 months ago
Chapter 15 9 months ago
Chapter 14 9 months ago
Chapter 13 9 months ago
Chapter 12 10 months ago
Chapter 11 10 months ago
Chapter 10 10 months ago
Chapter 9 11 months ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
X