Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi

Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi

Thể loại: Hài hước, Lãng mạn

Tác giả: Shiro Manta

Nhóm dịch: IA Translation

Tình trạng: Đang tiến hành

Truyện về một Senpai phiền phức và Kouhai của ổng.

Tên chương Thời gian đăng
Chap 59 2 weeks ago
Chap 58 2 weeks ago
Chap 57 1 month ago
Chap 56 1 month ago
Chap 55 2 months ago
Chap 54 2 months ago
Chap 53 2 months ago
Chap 52 2 months ago
Chap 51 3 months ago
Chap 50 3 months ago
Chap 49 3 months ago
Chap 48 3 months ago
Chap 47 3 months ago
Chap 46 3 months ago
Chap 45 3 months ago
Chap 44 4 months ago
Chap 43 4 months ago
Chap 42 4 months ago
Chap 41 4 months ago
Chap 40 4 months ago
Chap 39 4 months ago
Chap 38 4 months ago
Chap 37 4 months ago
Chap 36 5 months ago
Chap 35 5 months ago
Chap 34 5 months ago
Chap 33 5 months ago
Chap 32 5 months ago
Chap 31 5 months ago
Chap 30 5 months ago
Chap 29 5 months ago
Chap 28 5 months ago
Chap 27 6 months ago
Chap 26 6 months ago
Chap 25 6 months ago
Chap 24 6 months ago
Chap 23 6 months ago
Chap 22 6 months ago
Chap 21 7 months ago
Chap 20 7 months ago
Chap 19 7 months ago
Chap 18 7 months ago
Chap 17 7 months ago
Chap 16 7 months ago
Chap 15 8 months ago
Chap 14 8 months ago
Chap 13 8 months ago
Chap 12 8 months ago
Chap 11 9 months ago
Chap 10 9 months ago
Chap 9 9 months ago
Chap 8 9 months ago
Chap 7 9 months ago
Chap 6 9 months ago
Chap 5 9 months ago
Chap 4 9 months ago
Chap 3 9 months ago
Chap 2 9 months ago
Chap 1 9 months ago
Tắt quảng cáo
X
X