Chocolate Vampire

Chocolate Vampire

Tên khác: チョコレート・ヴァンパイア

Thể loại: Drama, Comedy, Harem, School Life, Romance, Shoujo, Supernatural

Tác giả: KUMAGAI Kyouko

Nhóm dịch: Lười Team (Lazy Team)

Tình trạng: Đang tiến hành

Ngôi trường này được trợ cấp bởi gia tộc Kagarizuki. Setsu là con trai út trong nhà Kagarizuki, và cũng là một idol ở trường. Mặt khác, Misaki Chiyo ghét Setsu. Sự thật Setsu là một vampire (ma cà rồng), và cậu ta luôn uống máu Chiyo. Tại sao cô ấy lại cho người mình ghét hút máu? Có bí mật gì đó giữa 2 người chăng?

Tên chương Thời gian đăng
Chap 46 5 days ago
Chap 45 5 days ago
Chap 44 5 days ago
Chap 43 3 months ago
Chap 42 3 months ago
Chap 41 4 months ago
Chap 40 5 months ago
Chap extra 6 months ago
Chap 39 6 months ago
Chap 38 6 months ago
Chap 37 7 months ago
Chap 36 9 months ago
Chap 35 9 months ago
Chap 34 10 months ago
Chap 33 11 months ago
Chap 33 11 months ago
Chap 33 11 months ago
Chap 32 11 months ago
Chap 31 11 months ago
Chap 30 11 months ago
Chap 29.5 11 months ago
Chap 29 1 year ago
Chap 28 1 year ago
Chap 27 1 year ago
Chap 26 1 year ago
Chap 25 1 year ago
Chap 24 1 year ago
Chap 23 1 year ago
Chap 22.5 1 year ago
Chap 22 1 year ago
Chap 21 1 year ago
Chap 20 1 year ago
Chap 19 1 year ago
Chap 18 1 year ago
Chap 17 1 year ago
Chap 16 1 year ago
Chap 15 1 year ago
Chap 14 1 year ago
Chap 13 1 year ago
Chap 12 1 year ago
Chap 11 1 year ago
Chap 10.6 1 year ago
Chap 10.5 1 year ago
Chap 10 1 year ago
Chap 9 1 year ago
Chap 8 1 year ago
Chap 7 1 year ago
Chap 6 1 year ago
Chap 5 1 year ago
Chap 4 1 year ago
Chap 3 1 year ago
Chap 2 1 year ago
Chap 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo