Koushaku Reijou no Tashinami

Koushaku Reijou no Tashinami

Thể loại: Drama, Josei, Romance, Sci-fi, Psycho, Truyện Nhật (Manga), Chuyển sinh

Tác giả: UMEMIYA Suki - Reia

Nhóm dịch: Tsuji Subteam

Tình trạng: Đang tiến hành

coi đi thì biết mà 100% hay 

Tên chương Thời gian đăng
Chương 19 2 months ago
Chương 18 2 months ago
Chương 17 6 months ago
Chương 16 7 months ago
Chương 15 7 months ago
Chương 14 7 months ago
Chương 13 8 months ago
Chương 12 8 months ago
Chương 11: 9 months ago
Chương 9: 9 months ago
Chương 8 11 months ago
Chương 7 11 months ago
Chương 6 11 months ago
Chương 5 11 months ago
Chương 4 1 year ago
Chương 3 1 year ago
Chương 2 1 year ago
Chương 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo