1 x 1/2

1 x 1/2

Tên khác: 1 x ½

Thể loại: Slice of life, Romance, Shoujo Ai, Yuri

Tác giả: Taiyaki

Nhóm dịch: Knights of Yuri

Tình trạng: Đang tiến hành

Asuka có một tình cảm trên mức thân thiết với một người cũng cực kỳ thân cận với mình

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 14 2 weeks ago
Chapter 13.7 2 weeks ago
Chapter 13.6b 2 weeks ago
Chapter 13.6 2 weeks ago
Chapter 13.5b 2 weeks ago
Chapter 13.5 2 weeks ago
Chapter 13.4 2 weeks ago
Chapter 13.3 5 months ago
Chapter 13.2 5 months ago
Chapter 13.1 5 months ago
Chapter 13 8 months ago
Chapter 12 10 months ago
Chapter 11 10 months ago
Chapter 10.2 10 months ago
Chapter 10.1 10 months ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8.3 Phụ chương vol 2 1 year ago
Chapter 8.2 1 year ago
Chapter 8.1 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7.1 Phụ chương vol 1 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6.1 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3.5 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo