Sơn Hải Nghịch Chiến

Sơn Hải Nghịch Chiến

Tên khác: Sơn Hải Kinh Truyện

Thể loại: Action, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Sơn Hải Nghịch Chiến được phóng tác từ Sơn Hải Kinh, tác phẩm lớn của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành. Sớm được Việt hóa tại Comicvn.net. Các bạn chú ý đón xem.

 

"Sơn Hải Kinh” là cuốn kỳ thư từ thời xa xưa, truyền từ đời Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi mỗi đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại ước chừng có nhiều đến hơn 40 nước địa phương, 550 tòa núi, khoảng 100 nhân vật lịch sử. Đó là trứ tác được bảo tồn hiện còn tư liệu thần thoại cổ đại thật tối đa, có thể xem là kho báu của thần thoại Trung Quốc thời thượng cổ. Toàn bộ sách có 18 quyển, chia làm hai loại lớn là Sơn Kinh và Hải Kinh, ước có 31‟000 chữ. Nội dung có phạm vi liên quan rất là rộng rãi, bao hàm các phương diện nội dung cả địa lý, lịch sử, thực vật, động vật, khoáng sản, y dược, quỷ thần, tế thờ, bộ lạc thị tộc... Tác giả cuốn sách này theo nguyên đề cho rằng đó là vua Hạ Vũ, Bá Ích, thực tế thì đây chẳng phải là tác phẩm của riêng một người hay một thời nào, mà có thể là sáng tác của nhiều người vô danh. Niên đại của cuốn sách được hình thành này khoảng trước 4000 năm xưa, chép định trong khoảng thời gian 2000 – 2500 năm trước....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 174 RAW 3 days ago
Chapter 173 1 week ago
Chapter 172 1 week ago
Chapter 171 2 weeks ago
Chapter 170 1 month ago
Chapter 169 1 month ago
Chapter 168 1 month ago
Chapter 167 1 month ago
Chapter 166 2 months ago
Chapter 165 2 months ago
Chapter 164 2 months ago
Chapter 163 2 months ago
Chapter 162 2 months ago
Chapter 161 3 months ago
Chapter 160 3 months ago
Chapter 159 3 months ago
Chapter 158 3 months ago
Chapter 157 4 months ago
Chapter 156 4 months ago
Chapter 155 4 months ago
Chapter 154 4 months ago
Chapter 153 4 months ago
Chapter 152 5 months ago
Chapter 151 5 months ago
Chapter 150 5 months ago
Chapter 149.3 5 months ago
Chapter 149.2 5 months ago
Chapter 149.1 5 months ago
Chapter 149 5 months ago
Chapter 148 6 months ago
Chapter 147 6 months ago
Chapter 146 6 months ago
Chapter 145 6 months ago
Chapter 144 7 months ago
Chapter 143 7 months ago
Chapter 142 7 months ago
Chapter 141 7 months ago
Chapter 140 7 months ago
Chapter 139 8 months ago
Chapter 138 8 months ago
Chapter 137 8 months ago
Chapter 136 8 months ago
Chapter 135 8 months ago
Chapter 134 9 months ago
Chapter 133 9 months ago
Chapter 132 9 months ago
Chapter 131 9 months ago
Chapter 130 10 months ago
Chapter 129 10 months ago
Chapter 128 10 months ago
Chapter 127 10 months ago
Chapter 126 10 months ago
Chapter 125 11 months ago
Chapter 124 11 months ago
Chapter 123 11 months ago
Chapter 122 11 months ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118 1 year ago
Chapter 117 1 year ago
Chapter 116.5 1 year ago
Chapter 116 1 year ago
Chapter 115 1 year ago
Chapter 114 1 year ago
Chapter 113 1 year ago
Chapter 112 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109 1 year ago
Chapter 108 1 year ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92 1 year ago
Chapter 91 1 year ago
Chapter 90 1 year ago
Chapter 89 1 year ago
Chapter 88 1 year ago
Chapter 87 1 year ago
Chapter 86 1 year ago
Chapter 85 1 year ago
Chapter 84 1 year ago
Chapter 83 1 year ago
Chapter 82 1 year ago
Chapter 81 1 year ago
Chapter 80 1 year ago
Chapter 79 1 year ago
Chapter 78 1 year ago
Chapter 77 1 year ago
Chapter 76 1 year ago
Chapter 75 1 year ago
Chapter 74 1 year ago
Chapter 73 1 year ago
Chapter 72 1 year ago
Chapter 71 1 year ago
Chapter 70 1 year ago
Chapter 69 1 year ago
Chapter 68 1 year ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 63.5 - 64.5 1 year ago
Chapter 63 - 64 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53 1 year ago
Chapter 52.5 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51.5 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50.5 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49.5 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48.5 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47.5 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46.5 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45.5 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44.5 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43.5 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41.5 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40.5 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39.5 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38.5 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37.5 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36.5 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35.5 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34.5 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33.5 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32.5 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31.5 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30.5 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29.5 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28.5 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27.5 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26.5 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25.5 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24.5 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23.5 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22.5 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21.5 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20.5 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19.5 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18.5 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17.5 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16.5 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15.5 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14.5 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13.5 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12.5 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11.5 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10.5 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9.5 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7.5 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Giới thiệu truyện 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo