Assassin's Pride

Assassin's Pride

Tên khác: アサシンズプライド; Tiểu Thư Của Tôi; Tiểu Thư Bị Ám Sát!

Thể loại: Slice of life, Action, Seinen

Tác giả: Amagi kei, Katou Yoshie

Nhóm dịch: Otakusan

Tình trạng: Đang tiến hành

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 17.2 1 week ago
Chapter 17.1 1 week ago
Chapter 16 7 months ago
Chapter 15 7 months ago
Chapter 14 7 months ago
Chapter 13 11 months ago
Chapter 12 11 months ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo