Assassin's Pride

Assassin's Pride

Tên khác: アサシンズプライド

Thể loại: Slice of life, Action, Seinen

Tác giả: Amagi kei, Katou Yoshie

Nhóm dịch: Otakusan

Tình trạng: Đang tiến hành

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 16 5 months ago
Chapter 15 5 months ago
Chapter 14 5 months ago
Chapter 13 9 months ago
Chapter 12 9 months ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo