Assassin's Pride

Assassin's Pride

Tên khác: アサシンズプライド

Thể loại: Slice of life, Action, Seinen

Tác giả: Amagi kei, Katou Yoshie

Nhóm dịch: Otakusan

Tình trạng: Đang tiến hành

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 16 2 months ago
Chapter 15 2 months ago
Chapter 14 2 months ago
Chapter 13 6 months ago
Chapter 12 6 months ago
Chapter 11 9 months ago
Chapter 10 9 months ago
Chapter 9 9 months ago
Chapter 8 9 months ago
Chapter 7 11 months ago
Chapter 6 11 months ago
Chapter 5 11 months ago
Chapter 4 11 months ago
Chapter 3 11 months ago
Chapter 2 11 months ago
Chapter 1 11 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo