Ar Forgotten Summer!

Ar Forgotten Summer!

Thể loại: Comedy, Ecchi, Harem, Romance, Shounen, Slice of life, Supernatural

Tác giả: Konata Hyuura

Nhóm dịch: [V-Sky]

Tình trạng: Ngưng

The memory in the window, the swaying greenery
......... -- That last summer, already lost --
A single tear moves the heart, small lips and soft whispers
......... -- This world is beautiful --
Sweet aroma, soft warmth, guarding you gently as you sleep with your innocent smile
......... -- Here… … waiting --
Because I have you, and this memory…guarding me.

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 3 End 4 years ago
Chapter 2 4 years ago
Chapter 1 4 years ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo