Yukoku no Moriarty

Yukoku no Moriarty

Tên khác: Moriarty ái quốc

Thể loại: Mystery, Historical, Shounen

Tác giả: TAKEUCHI Ryousuke, Miyoshi Hikaru

Nhóm dịch: Miu Miu

Tình trạng: Đang tiến hành

Câu chuyện về cuộc đời Moriarty trong Sherlock Holmes

Tên chương Thời gian đăng
Chap 19 2 months ago
Chap 18 4 months ago
Chap 17 5 months ago
Chap 16 6 months ago
Chap 15 7 months ago
Chap 14 8 months ago
Chap 13 8 months ago
Chap 12 8 months ago
Chap 11 9 months ago
Chap 10 9 months ago
Chap 9 1 year ago
Chap 8 1 year ago
Chap 7 1 year ago
Chap 6 1 year ago
Chap 5 1 year ago
Chap 4 1 year ago
Chap 3 1 year ago
Chap 2 1 year ago
Chap 1 1 year ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm SayuriNguyen 34
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo