Yukoku no Moriarty

Yukoku no Moriarty

Tên khác: Moriarty ái quốc

Thể loại: Mystery, Historical, Shounen

Tác giả: TAKEUCHI Ryousuke, Miyoshi Hikaru

Nhóm dịch: Miu Miu

Tình trạng: Đang tiến hành

Câu chuyện về cuộc đời Moriarty trong Sherlock Holmes

Tên chương Thời gian đăng
Chap 19 2 weeks ago
Chap 18 2 months ago
Chap 17 3 months ago
Chap 16 4 months ago
Chap 15 5 months ago
Chap 14 6 months ago
Chap 13 6 months ago
Chap 12 6 months ago
Chap 11 7 months ago
Chap 10 7 months ago
Chap 9 11 months ago
Chap 8 1 year ago
Chap 7 1 year ago
Chap 6 1 year ago
Chap 5 1 year ago
Chap 4 1 year ago
Chap 3 1 year ago
Chap 2 1 year ago
Chap 1 1 year ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm SayuriNguyen 33
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo