Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Thể loại: Action, Truyện Tàu (Manhua), Trưởng thành 18+

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Một tác phẩm lớn về Giang hồ của Khưu Thụy Tân, theo phong cách hắc ám. Một giang hồ thật sự được khắc họa đầy bạo lực, tanh máu, trần trụi.

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 439 11 hours ago
Chapter 438 19 hours ago
Chapter 437 1 day ago
Chapter 436 1 day ago
Chapter 435 2 days ago
Chapter 434 2 days ago
Chapter 433 3 days ago
Chapter 432 4 days ago
Chapter 431 4 days ago
Chapter 430 5 days ago
Chapter 429 5 days ago
Chapter 428 6 days ago
Chapter 427 6 days ago
Chapter 426 1 week ago
Chapter 425 1 week ago
Chapter 424 1 week ago
Chapter 423 1 week ago
Chapter 422 1 week ago
Chapter 421 1 week ago
Chapter 420 1 week ago
Chapter 419 1 week ago
Chapter 418 1 week ago
Chapter 417 1 week ago
Chapter 416 1 week ago
Chapter 415 1 week ago
Chapter 414 1 week ago
Chapter 413 2 weeks ago
Chapter 412 2 weeks ago
Chapter 411 2 weeks ago
Chapter 410 2 weeks ago
Chapter 409 2 weeks ago
Chapter 408 2 weeks ago
Chapter 407 2 weeks ago
Chapter 406 2 weeks ago
Chapter 405 2 weeks ago
Chapter 404 2 weeks ago
Chapter 403 2 weeks ago
Chapter 402 2 weeks ago
Chapter 401 2 weeks ago
Chapter 400 2 weeks ago
Chapter 399 3 weeks ago
Chapter 398 3 weeks ago
Chapter 397 3 weeks ago
Chapter 396 3 weeks ago
Chapter 395 3 weeks ago
Chapter 394 3 weeks ago
Chapter 393 3 weeks ago
Chapter 392 3 weeks ago
Chapter 391 3 weeks ago
Chapter 390 3 weeks ago
Chapter 389 3 weeks ago
Chapter 388 3 weeks ago
Chapter 387 3 weeks ago
Chapter 386 3 weeks ago
Chapter 385 3 weeks ago
Chapter 384 3 weeks ago
Chapter 383 3 weeks ago
Chapter 382 3 weeks ago
Chapter 381 3 weeks ago
Chapter 380 3 weeks ago
Chapter 379 1 month ago
Chapter 378 1 month ago
Chapter 377 1 month ago
Chapter 376 1 month ago
Chapter 375 1 month ago
Chapter 374 1 month ago
Chapter 373 1 month ago
Chapter 372 1 month ago
Chapter 371 1 month ago
Chapter 370 1 month ago
Chapter 369 1 month ago
Chapter 368 1 month ago
Chapter 367 1 month ago
Chapter 366 1 month ago
Chapter 365 1 month ago
Chapter 364 1 month ago
Chapter 363 1 month ago
Chapter 362 1 month ago
Chapter 361 1 month ago
Chapter 360 1 month ago
Chapter 359 1 month ago
Chapter 358 1 month ago
Chapter 357 1 month ago
Chapter 356 1 month ago
Chapter 355 1 month ago
Chapter 354 1 month ago
Chapter 353 1 month ago
Chapter 352 1 month ago
Chapter 351 1 month ago
Chapter 350 1 month ago
Chapter 349 1 month ago
Chapter 348 1 month ago
Chapter 347 1 month ago
Chapter 346 1 month ago
Chapter 345 1 month ago
Chapter 344 1 month ago
Chapter 343 1 month ago
Chapter 342 1 month ago
Chapter 341 1 month ago
Chapter 340 1 month ago
Chapter 339 1 month ago
Chapter 338 1 month ago
Chapter 337 1 month ago
Chapter 336 1 month ago
Chapter 335 1 month ago
Chapter 334 1 month ago
Chapter 333 1 month ago
Chapter 332 1 month ago
Chapter 331 1 month ago
Chapter 330 1 month ago
Chapter 329 1 month ago
Chapter 328 1 month ago
Chapter 327 1 month ago
Chapter 326 1 month ago
Chapter 325 1 month ago
Chapter 324 1 month ago
Chapter 323 1 month ago
Chapter 322 1 month ago
Chapter 321 1 month ago
Chapter 320 1 month ago
Chapter 319 1 month ago
Chapter 318 1 month ago
Chapter 317 1 month ago
Chapter 316 1 month ago
Chapter 315 1 month ago
Chapter 314 1 month ago
Chapter 313 1 month ago
Chapter 312 1 month ago
Chapter 311 1 month ago
Chapter 310 1 month ago
Chapter 309 1 month ago
Chapter 308 1 month ago
Chapter 307 1 month ago
Chapter 306 1 month ago
Chapter 305 1 month ago
Chapter 304 1 month ago
Chapter 303 1 month ago
Chapter 302 1 month ago
Chapter 301 1 month ago
Chapter 300 1 month ago
Chapter 299 1 month ago
Chapter 298 1 month ago
Chapter 297 1 month ago
Chapter 296 1 month ago
Chapter 295 1 month ago
Chapter 294 1 month ago
Chapter 293 1 month ago
Chapter 292 1 month ago
Chapter 291 1 month ago
Chapter 290 1 month ago
Chapter 289 1 month ago
Chapter 288 1 month ago
Chapter 287 1 month ago
Chapter 286 1 month ago
Chapter 285 1 month ago
Chapter 284 1 month ago
Chapter 283 1 month ago
Chapter 282 1 month ago
Chapter 281 1 month ago
Chapter 280 1 month ago
Chapter 279 1 month ago
Chapter 278 1 month ago
Chapter 277 1 month ago
Chapter 276 1 month ago
Chapter 275 1 month ago
Chapter 274 1 month ago
Chapter 273 1 month ago
Chapter 272 1 month ago
Chapter 271 1 month ago
Chapter 270 1 month ago
Chapter 269 1 month ago
Chapter 268 1 month ago
Chapter 267 1 month ago
Chapter 266 1 month ago
Chapter 265 1 month ago
Chapter 264 1 month ago
Chapter 263 1 month ago
Chapter 262 1 month ago
Chapter 261 1 month ago
Chapter 260 1 month ago
Chapter 259 1 month ago
Chapter 258 1 month ago
Chapter 257 1 month ago
Chapter 256 1 month ago
Chapter 255 1 month ago
Chapter 254 1 month ago
Chapter 253 1 month ago
Chapter 252 1 month ago
Chapter 251 1 month ago
Chapter 250 1 month ago
Chapter 249 1 month ago
Chapter 248 1 month ago
Chapter 247 1 month ago
Chapter 246 1 month ago
Chapter 245 1 month ago
Chapter 244 1 month ago
Chapter 243 1 month ago
Chapter 242 1 month ago
Chapter 241 1 month ago
Chapter 240 1 month ago
Chapter 239 1 month ago
Chapter 238 1 month ago
Chapter 237 1 month ago
Chapter 236 1 month ago
Chapter 235 1 month ago
Chapter 234 1 month ago
Chapter 233 1 month ago
Chapter 232 1 month ago
Chapter 231 1 month ago
Chapter 230 1 month ago
Chapter 229 1 month ago
Chapter 228 1 month ago
Chapter 227 1 month ago
Chapter 226 1 month ago
Chapter 225 1 month ago
Chapter 224 1 month ago
Chapter 223 1 month ago
Chapter 222 1 month ago
Chapter 221 1 month ago
Chapter 220 1 month ago
Chapter 219 1 month ago
Chapter 218 1 month ago
Chapter 217 1 month ago
Chapter 216 1 month ago
Chapter 215 1 month ago
Chapter 214 1 month ago
Chapter 213 1 month ago
Chapter 212 1 month ago
Chapter 211 1 month ago
Chapter 210 1 month ago
Chapter 209 1 month ago
Chapter 208 1 month ago
Chapter 207 1 month ago
Chapter 206 1 month ago
Chapter 205 1 month ago
Chapter 204 1 month ago
Chapter 203 1 month ago
Chapter 202 1 month ago
Chapter 201 1 month ago
Chapter 200 1 month ago
Chapter 199 1 month ago
Chapter 198 1 month ago
Chapter 197 1 month ago
Chapter 196 1 month ago
Chapter 195 1 month ago
Chapter 194 1 month ago
Chapter 193 1 month ago
Chapter 192 1 month ago
Chapter 191 1 month ago
Chapter 190 1 month ago
Chapter 189 1 month ago
Chapter 188 1 month ago
Chapter 187 1 month ago
Chapter 186 1 month ago
Chapter 185 1 month ago
Chapter 184 1 month ago
Chapter 183 1 month ago
Chapter 182 1 month ago
Chapter 181 1 month ago
Chapter 180 1 month ago
Chapter 179 1 month ago
Chapter 178 1 month ago
Chapter 177 1 month ago
Chapter 176 1 month ago
Chapter 175 1 month ago
Chapter 174 1 month ago
Chapter 173 1 month ago
Chapter 172 1 month ago
Chapter 171 1 month ago
Chapter 170 1 month ago
Chapter 169 1 month ago
Chapter 168 1 month ago
Chapter 167 1 month ago
Chapter 166 1 month ago
Chapter 165 1 month ago
Chapter 164 1 month ago
Chapter 163 1 month ago
Chapter 162 1 month ago
Chapter 161 1 month ago
Chapter 160 1 month ago
Chapter 159 1 month ago
Chapter 158 1 month ago
Chapter 157 1 month ago
Chapter 156 1 month ago
Chapter 155 1 month ago
Chapter 154 1 month ago
Chapter 153 1 month ago
Chapter 152 1 month ago
Chapter 151 1 month ago
Chapter 150 1 month ago
Chapter 149 1 month ago
Chapter 148 1 month ago
Chapter 147 1 month ago
Chapter 146 1 month ago
Chapter 145 1 month ago
Chapter 144 1 month ago
Chapter 143 1 month ago
Chapter 142 1 month ago
Chapter 141 1 month ago
Chapter 140 1 month ago
Chapter 139 1 month ago
Chapter 138 1 month ago
Chapter 137 1 month ago
Chapter 136 1 month ago
Chapter 135 2 weeks ago
Chapter 134 2 weeks ago
Chapter 133 2 weeks ago
Chapter 132 2 weeks ago
Chapter 131 2 weeks ago
Chapter 130 2 weeks ago
Chapter 129 2 weeks ago
Chapter 128 2 weeks ago
Chapter 127 2 weeks ago
Chapter 126 2 weeks ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122 1 year ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118 1 year ago
Chapter 117 1 year ago
Chapter 116 1 year ago
Chapter 115 1 year ago
Chapter 114 1 year ago
Chapter 113 1 year ago
Chapter 112 1 year ago
Chapter 111 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109 1 year ago
Chapter 108 1 year ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92 1 year ago
Chapter 91 1 year ago
Chapter 90 1 year ago
Chapter 89 1 year ago
Chapter 88 1 year ago
Chapter 87 1 year ago
Chapter 86 1 year ago
Chapter 85 1 year ago
Chapter 84 1 year ago
Chapter 83 1 year ago
Chapter 82 1 year ago
Chapter 81 1 year ago
Chapter 80 1 year ago
Chapter 79 1 year ago
Chapter 78 1 year ago
Chapter 77 1 year ago
Chapter 76 1 year ago
Chapter 75 1 year ago
Chapter 74 1 year ago
Chapter 73 1 year ago
Chapter 72 1 year ago
Chapter 71 1 year ago
Chapter 70 1 year ago
Chapter 69 1 year ago
Chapter 68 1 year ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 64 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo