New Game!

New Game!

Tên khác: ニューゲーム, Nyū Gēmu

Thể loại: Slice of life, Comedy, Truyện Nhật (Manga)

Tác giả: Shoutarou Tokunou

Nhóm dịch: MapleStory Fansub

Tình trạng: Đang tiến hành

Thấy người ta bỏ thì làm tiếp thôi. Từ chap 1-38 thì GG là có nhá

Tên chương Thời gian đăng
Chương 75 13 hours ago
Chương 74 2 weeks ago
Chương 73 4 weeks ago
Chương 72 1 month ago
Chương 71 1 month ago
Chương 70 2 months ago
Chương 69 2 months ago
Chương 68 3 months ago
Chương 67 3 months ago
Chương 66 3 months ago
Chương 65 4 months ago
Chương 64 4 months ago
Chương 63 4 months ago
Chương 62 4 months ago
Chương 61 5 months ago
Chương 60 5 months ago
Chương 59 5 months ago
Chương 58 6 months ago
Chương 57 7 months ago
Chương 56 7 months ago
Chương 55 8 months ago
Chương 54 8 months ago
Chương 53 9 months ago
Chương 52 9 months ago
Chương 51.13 10 months ago
Chương 51.12 10 months ago
Chương 51.11 10 months ago
Chương 51.10 11 months ago
Chương 51.9 11 months ago
Chương 51.8 1 year ago
Chương 51.7 1 year ago
Chương 51.6 1 year ago
Chương 51.5 1 year ago
Chương 51.4 1 year ago
Chương 51.3 1 year ago
Chương 51.2 1 year ago
Chương 51.1 1 year ago
Chương 51 1 year ago
Chương 50 1 year ago
Chương 49 1 year ago
Chương 48 1 year ago
Chương 47 1 year ago
Chương 46 1 year ago
Chương 45 1 year ago
Chương 44 1 year ago
Chương 43 1 year ago
Chương 42 1 year ago
Chương 41 1 year ago
Chương 40 1 year ago
Chương 39 1 year ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm GoTruyen Chap 38
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo