New Game!

New Game!

Tên khác: ニューゲーム, Nyū Gēmu

Thể loại: Slice of life, Comedy, Truyện Nhật (Manga)

Tác giả: Shoutarou Tokunou

Nhóm dịch: MapleStory Fansub

Tình trạng: Đang tiến hành

Thấy người ta bỏ thì làm tiếp thôi. Từ chap 1-38 thì GG là có nhá

Tên chương Thời gian đăng
Chương 55 1 week ago
Chương 54 3 weeks ago
Chương 53 1 month ago
Chương 52 1 month ago
Chương 51.13 2 months ago
Chương 51.12 2 months ago
Chương 51.11 2 months ago
Chương 51.10 3 months ago
Chương 51.9 3 months ago
Chương 51.8 4 months ago
Chương 51.7 4 months ago
Chương 51.6 5 months ago
Chương 51.5 5 months ago
Chương 51.4 6 months ago
Chương 51.3 6 months ago
Chương 51.2 7 months ago
Chương 51.1 7 months ago
Chương 51 8 months ago
Chương 50 8 months ago
Chương 49 9 months ago
Chương 48 9 months ago
Chương 47 10 months ago
Chương 46 10 months ago
Chương 45 10 months ago
Chương 44 10 months ago
Chương 43 10 months ago
Chương 42 11 months ago
Chương 41 11 months ago
Chương 40 11 months ago
Chương 39 11 months ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm GoTruyen Chap 38
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo