New Game!

New Game!

Tên khác: ニューゲーム, Nyū Gēmu

Thể loại: Slice of life, Comedy, Truyện Nhật (Manga)

Tác giả: Shoutarou Tokunou

Nhóm dịch: MapleStory Fansub

Tình trạng: Đang tiến hành

Thấy người ta bỏ thì làm tiếp thôi. Từ chap 1-38 thì GG là có nhá

Tên chương Thời gian đăng
Chương 58 2 weeks ago
Chương 57 1 month ago
Chương 56 1 month ago
Chương 55 2 months ago
Chương 54 2 months ago
Chương 53 3 months ago
Chương 52 3 months ago
Chương 51.13 4 months ago
Chương 51.12 4 months ago
Chương 51.11 5 months ago
Chương 51.10 5 months ago
Chương 51.9 5 months ago
Chương 51.8 6 months ago
Chương 51.7 6 months ago
Chương 51.6 7 months ago
Chương 51.5 7 months ago
Chương 51.4 8 months ago
Chương 51.3 8 months ago
Chương 51.2 9 months ago
Chương 51.1 9 months ago
Chương 51 10 months ago
Chương 50 10 months ago
Chương 49 11 months ago
Chương 48 11 months ago
Chương 47 1 year ago
Chương 46 1 year ago
Chương 45 1 year ago
Chương 44 1 year ago
Chương 43 1 year ago
Chương 42 1 year ago
Chương 41 1 year ago
Chương 40 1 year ago
Chương 39 1 year ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm GoTruyen Chap 38
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo