EDEN'S ZERO

EDEN'S ZERO

Thể loại: Ecchi, Action, Mecha, Adventure, Shounen, Supernatural, Fantasy, Truyện Nhật (Manga)

Tác giả: Hiro mashima

Nhóm dịch: Mega Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 46 6 days ago
Chapter 45 3 weeks ago
Chapter 44 3 weeks ago
Chapter 43 3 weeks ago
Chapter 42 1 month ago
Chapter 41 1 month ago
Chapter 40 2 months ago
Chapter 39 2 months ago
Chapter 38 2 months ago
Chapter 37 2 months ago
Chapter 36 2 months ago
Chapter 35 3 months ago
Chapter 34 3 months ago
Chapter 33 3 months ago
Chapter 32 3 months ago
Chapter 31 4 months ago
Chapter 30 4 months ago
Chapter 29 4 months ago
Chapter 28 4 months ago
Chapter 27 5 months ago
Chapter 26 5 months ago
Chapter 25 5 months ago
Chapter 24 6 months ago
Chapter 23 6 months ago
Chapter 22 6 months ago
Chapter 21 6 months ago
Chapter 20 7 months ago
Chapter 19 7 months ago
Chapter 18 7 months ago
Chapter 17 7 months ago
Chapter 16 8 months ago
Chapter 15 8 months ago
Chapter 14 8 months ago
Chapter 13 8 months ago
Chapter 12 8 months ago
Chapter 11 8 months ago
Chapter 10 8 months ago
Chapter 9 9 months ago
Chapter 8 9 months ago
Chapter 7 9 months ago
Chapter 6 9 months ago
Chapter 5 9 months ago
Chapter 4 11 months ago
Chapter 3B 11 months ago
Chapter 3A 11 months ago
Chapter 2B 11 months ago
Chapter 2A 11 months ago
Chapter 1B 11 months ago
Chapter 1A 11 months ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm ImposterTeam Chapter 2
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo