WATASHI NI TENSHI GA MAIORITA!

WATASHI NI TENSHI GA MAIORITA!

Thể loại: Shoujo, Yuri

Tác giả:

Nhóm dịch: Knights of Yuri

Tình trạng: Đang tiến hành

Một chị gái đại học rất sợ giao tiếp với người khác và một bầy loli :3

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 46 1 week ago
Chapter 45 1 week ago
Chapter 44 1 week ago
Chapter 43 1 week ago
Chapter 42 1 week ago
Chapter 41 1 week ago
Chapter 40 1 week ago
Chapter 39 1 week ago
Chapter 38 1 week ago
Chapter 37 1 week ago
Chapter 36 1 week ago
Chapter 35 1 week ago
Chapter 34.5 1 week ago
Chapter 34 1 week ago
Chapter 33 1 week ago
Chapter 32 6 months ago
Chapter 31 6 months ago
Chapter 30 6 months ago
Chapter 29 6 months ago
Chapter 28 7 months ago
Chapter 27 7 months ago
Chapter 26 7 months ago
Chapter 25 7 months ago
Chapter 24 7 months ago
Chapter 23 7 months ago
Chapter 22 7 months ago
Chapter 21 7 months ago
Chapter 20.5 7 months ago
Chapter 20 7 months ago
Chapter 19 7 months ago
Chapter 18 7 months ago
Chapter 17 7 months ago
Chapter 16 7 months ago
Chapter 15 7 months ago
Chapter 14 8 months ago
Chapter 13 8 months ago
Chapter 12 8 months ago
Chapter 11 8 months ago
Chapter 10.5 8 months ago
Chapter 10 8 months ago
Chapter 9 8 months ago
Chapter 8 8 months ago
Chapter 7 8 months ago
Chapter 6 8 months ago
Chapter 5 8 months ago
Chapter 4 8 months ago
Chapter 3 8 months ago
Chapter 2.5 9 months ago
Chapter 2 9 months ago
Chapter 1 9 months ago
Tắt quảng cáo
X