Fairy Tail: 100 Years Quest

Fairy Tail: 100 Years Quest

Tên khác: Fairy Tail 100 year quest , Hội Pháp Sư nhiệm vụ trăm năm

Thể loại: Comedy, Action, Adventure, Shounen, Truyện Nhật (Manga)

Tác giả: Mashima Hiro

Nhóm dịch: Vô Danh

Tình trạng: Đang tiến hành

Hậu truyện của Fairy Tail về cái nhiệm vụ 100 năm ở chap cuối.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 29 1 week ago
Chapter 28 3 weeks ago
Chapter 27 4 weeks ago
Chapter 26 1 month ago
Chapter 25 2 months ago
Chapter 24 2 months ago
Chapter 23 3 months ago
Chapter 22 3 months ago
Chapter 21 4 months ago
Chapter 20 4 months ago
Chapter 19 5 months ago
Chapter 18 5 months ago
Chapter 17 5 months ago
Chapter 16 6 months ago
Chapter 15 6 months ago
Chapter 14 6 months ago
Chapter 13 6 months ago
Chapter 12 8 months ago
Chapter 11 8 months ago
Chapter 10 9 months ago
Chapter 09 9 months ago
Chapter 08 9 months ago
Chapter 07 9 months ago
Chapter 06 9 months ago
Chapter 05 9 months ago
Chapter 04 9 months ago
Chapter 03 9 months ago
Chapter 02 11 months ago
Chapter 01 11 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo