Fairy Tail: 100 Years Quest

Fairy Tail: 100 Years Quest

Tên khác: Feari Teiru:Hyaku Kuesuto; Fairy Tail 100 years quest; Fairy Tail 100 year quest; Hội Pháp Sư nhiệm vụ trăm năm; FAIRY TAIL NHIỆM VỤ TRĂM NĂM

Thể loại: Comedy, Action, Adventure, Shounen, Truyện Nhật (Manga)

Tác giả: Mashima Hiro

Nhóm dịch: Vô Danh , FC Fairy Tail VN cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Hậu truyện của Fairy Tail về cái nhiệm vụ 100 năm ở chap cuối.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 40 1 week ago
Chapter 39 1 week ago
Chapter 38 3 weeks ago
Chapter 37 3 weeks ago
Chapter 36 1 month ago
Chapter 35 1 month ago
Chapter 34 1 month ago
Chapter 33 2 months ago
Chapter 32 2 months ago
Chapter 31 3 months ago
Chapter 30 3 months ago
Chapter 29 4 months ago
Chapter 28 4 months ago
Chapter 27 4 months ago
Chapter 26 5 months ago
Chapter 25 6 months ago
Chapter 24 6 months ago
Chapter 23 7 months ago
Chapter 22 7 months ago
Chapter 21 8 months ago
Chapter 20 8 months ago
Chapter 19 9 months ago
Chapter 18 9 months ago
Chapter 17 9 months ago
Chapter 16 10 months ago
Chapter 15 10 months ago
Chapter 14 10 months ago
Chapter 13 10 months ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 09 1 year ago
Chapter 08 1 year ago
Chapter 07 1 year ago
Chapter 06 1 year ago
Chapter 05 1 year ago
Chapter 04 1 year ago
Chapter 03 1 year ago
Chapter 02 1 year ago
Chapter 01 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo