Hoa Đạo Sĩ

Hoa Đạo Sĩ

Thể loại: Comedy, Romance

Tác giả:

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Đạo sĩ soái ca gặp gỡ thiếu nữ hồ ly nghìn năm ngu ngốc. Rốt cuộc phải dạy dỗ thế nào đây!? Một câu chuyện tình cảm hài hước bắt đầu diễn ra! <3

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 52 1 week ago
Chapter 51 1 week ago
Chapter 50 3 weeks ago
Chapter 49 3 weeks ago
Chapter 48 1 month ago
Chapter 47 1 month ago
Chapter 46 2 months ago
Chapter 45 2 months ago
Chapter 44 2 months ago
Chapter 43 3 months ago
Chapter 42 3 months ago
Chapter 41 3 months ago
Chapter 40 3 months ago
Chapter 39 3 months ago
Chapter 38 3 months ago
Chapter 37 3 months ago
Chapter 36 5 months ago
Chapter 35 5 months ago
Chapter 34 5 months ago
Chapter 33 5 months ago
Chapter 32 5 months ago
Chapter 31 6 months ago
Chapter 30 7 months ago
Chapter 29 8 months ago
Chapter 28 8 months ago
Chapter 27 8 months ago
Chapter 26 9 months ago
Chapter 25 9 months ago
Chapter 24 9 months ago
Chapter 23 9 months ago
Chapter 22 10 months ago
Chapter 21 10 months ago
Chapter 20 10 months ago
Chapter 19 10 months ago
Chapter 18 11 months ago
Chapter 17 11 months ago
Chapter 16 11 months ago
Chapter 15 11 months ago
Chapter 14 11 months ago
Chapter 13 11 months ago
Chapter 12 11 months ago
Chapter 11 11 months ago
Chapter 10 11 months ago
Chapter 9 11 months ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo