Hoa Đạo Sĩ

Hoa Đạo Sĩ

Thể loại: Comedy, Romance

Tác giả:

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Đạo sĩ soái ca gặp gỡ thiếu nữ hồ ly nghìn năm ngu ngốc. Rốt cuộc phải dạy dỗ thế nào đây!? Một câu chuyện tình cảm hài hước bắt đầu diễn ra! <3

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 46 1 week ago
Chapter 45 2 weeks ago
Chapter 44 1 month ago
Chapter 43 1 month ago
Chapter 42 1 month ago
Chapter 41 1 month ago
Chapter 40 1 month ago
Chapter 39 1 month ago
Chapter 38 1 month ago
Chapter 37 1 month ago
Chapter 36 3 months ago
Chapter 35 3 months ago
Chapter 34 3 months ago
Chapter 33 4 months ago
Chapter 32 4 months ago
Chapter 31 5 months ago
Chapter 30 5 months ago
Chapter 29 6 months ago
Chapter 28 6 months ago
Chapter 27 6 months ago
Chapter 26 7 months ago
Chapter 25 7 months ago
Chapter 24 7 months ago
Chapter 23 7 months ago
Chapter 22 8 months ago
Chapter 21 8 months ago
Chapter 20 8 months ago
Chapter 19 9 months ago
Chapter 18 9 months ago
Chapter 17 9 months ago
Chapter 16 9 months ago
Chapter 15 9 months ago
Chapter 14 9 months ago
Chapter 13 9 months ago
Chapter 12 9 months ago
Chapter 11 9 months ago
Chapter 10 9 months ago
Chapter 9 9 months ago
Chapter 8 11 months ago
Chapter 7 11 months ago
Chapter 6 11 months ago
Chapter 5 11 months ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo