PUBG- VUA SINH TỒN

PUBG- VUA SINH TỒN

Thể loại: Action

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Một người là game thủ nghèo rớt mồng tơi, một người là trung can nghĩa đảm. Hai người cùng chia sẻ một tài khoản game "King". Không còn đường để đi, hai người hi vọng nhờ vào game để đổi đời. Họ hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi trong game, trở thành huyền thoại Vua Sinh Tồn

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 65 6 days ago
Chapter 64 1 week ago
Chapter 63 1 week ago
Chapter 62 2 weeks ago
Chapter 61 2 weeks ago
Chapter 60 3 weeks ago
Chapter 59 3 weeks ago
Chapter 58 1 month ago
Chapter 57 1 month ago
Chapter 56 2 months ago
Chapter 55 2 months ago
Chapter 54 2 months ago
Chapter 53 2 months ago
Chapter 52 2 months ago
Chapter 51 2 months ago
Chapter 50 3 months ago
Chapter 49 3 months ago
Chapter 48 3 months ago
Chapter 47 3 months ago
Chapter 46 4 months ago
Chapter 45 4 months ago
Chapter 44 4 months ago
Chapter 43 4 months ago
Chapter 42 5 months ago
Chapter 41 5 months ago
Chapter 40 5 months ago
Chapter 39 6 months ago
Chapter 38 6 months ago
Chapter 37 6 months ago
Chapter 36 6 months ago
Chapter 35 6 months ago
Chapter 34 6 months ago
Chapter 33 6 months ago
Chapter 32 7 months ago
Chapter 31 7 months ago
Chapter 30 7 months ago
Chapter 29 8 months ago
Chapter 28 8 months ago
Chapter 27 8 months ago
Chapter 26 8 months ago
Chapter 25 8 months ago
Chapter 24 9 months ago
Chapter 23 9 months ago
Chapter 22 9 months ago
Chapter 21 9 months ago
Chapter 20 9 months ago
Chapter 19 9 months ago
Chapter 18 9 months ago
Chapter 17 9 months ago
Chapter 16 9 months ago
Chapter 15 9 months ago
Chapter 14 9 months ago
Chapter 13 9 months ago
Chapter 12 9 months ago
Chapter 11 9 months ago
Chapter 10 9 months ago
Chapter 9 10 months ago
Chapter 8 10 months ago
Chapter 7 10 months ago
Chapter 6 10 months ago
Chapter 5 10 months ago
Chapter 4 10 months ago
Chapter 3 10 months ago
Chapter 2 10 months ago
Chapter 1 10 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo