Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Thể loại: Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

"Người trẻ tuổi, năm đó ta bắt đầu Trang Bức thời điểm, các ngươi còn chỉ là một giọt chất lỏng!" "Tiên tử, theo tại hạ đi một chuyến, bảo đảm mang ngươi Trang Bức mang ngươi bay, mang ngươi đồng thời khà khà khà!" Người mặc cuồng đồ áo giáp, kiên khiêng nhật viêm đấu bồng. Tay trái Vô Tẫn Chi Nhận, tay phải Tru Tiên Thần Kiếm. Quét ngang Tu Tiên Giới không có địch thủ, liền hỏi một tiếng còn có ai? Trang Bức Như Phong, thường bạn ta thân! Đường dài dài đằng đẵng, Trang Bức làm bạn! Từ Khuyết bước lên một cái Trang Bức con đường, mỗi ngày không phải ở Trang Bức, chính là ở đi Trang Bức trên đường!

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 157 1 week ago
Chapter 156 1 week ago
Chapter 155 2 weeks ago
Chapter 154 2 weeks ago
Chapter 153 2 weeks ago
Chapter 152 2 weeks ago
Chapter 151 2 weeks ago
Chapter 150 2 weeks ago
Chapter 149 2 weeks ago
Chapter 148 2 weeks ago
Chapter 147 2 weeks ago
Chapter 146 2 weeks ago
Chapter 145 2 weeks ago
Chapter 144 2 weeks ago
Chapter 143 2 weeks ago
Chapter 142 2 weeks ago
Chapter 141 2 weeks ago
Chapter 140 2 weeks ago
Chapter 139 2 weeks ago
Chapter 138 2 weeks ago
Chapter 137 2 weeks ago
Chapter 136 2 weeks ago
Chapter 135 2 weeks ago
Chapter 134 2 weeks ago
Chapter 133 2 weeks ago
Chapter 132 2 weeks ago
Chapter 131 2 weeks ago
Chapter 130 2 weeks ago
Chapter 129 2 weeks ago
Chapter 128 2 weeks ago
Chapter 127 2 weeks ago
Chapter 126 2 weeks ago
Chapter 125 2 weeks ago
Chapter 124 2 weeks ago
Chapter 123 2 weeks ago
Chapter 122 2 weeks ago
Chapter 121 2 weeks ago
Chapter 120 2 weeks ago
Chapter 119 2 weeks ago
Chapter 119 2 weeks ago
Chapter 119 2 weeks ago
Chapter 118 2 weeks ago
Chapter 117 2 weeks ago
Chapter 116 2 weeks ago
Chapter 115 2 weeks ago
Chapter 114 2 weeks ago
Chapter 113 2 weeks ago
Chapter 112 2 weeks ago
Chapter 111 2 weeks ago
Chapter 110 2 weeks ago
Chapter 109 2 weeks ago
Chapter 108 2 weeks ago
Chapter 107 2 weeks ago
Chapter 106 2 weeks ago
Chapter 105 2 weeks ago
Chapter 104 2 weeks ago
Chapter 103 2 weeks ago
Chapter 102 2 weeks ago
Chapter 101 2 weeks ago
Chapter 100 2 weeks ago
Chapter 99 2 weeks ago
Chapter 98 7 months ago
Chapter 97 7 months ago
Chapter 96 7 months ago
Chapter 95 7 months ago
Chapter 94 7 months ago
Chapter 93 7 months ago
Chapter 92 7 months ago
Chapter 91 7 months ago
Chapter 90 7 months ago
Chapter 89 7 months ago
Chapter 88 7 months ago
Chapter 87 7 months ago
Chapter 86 7 months ago
Chapter 85 7 months ago
Chapter 84 7 months ago
Chapter 83 7 months ago
Chapter 82 7 months ago
Chapter 81 7 months ago
Chapter 80 7 months ago
Chapter 79 7 months ago
Chapter 78 7 months ago
Chapter 77 7 months ago
Chapter 76 7 months ago
Chapter 75 7 months ago
Chapter 74 7 months ago
Chapter 73 7 months ago
Chapter 72 7 months ago
Chapter 71 10 months ago
Chapter 70 10 months ago
Chapter 69 10 months ago
Chapter 68 10 months ago
Chapter 67 10 months ago
Chapter 66 10 months ago
Chapter 65 10 months ago
Chapter 64 10 months ago
Chapter 63 10 months ago
Chapter 62 10 months ago
Chapter 61 10 months ago
Chapter 60 10 months ago
Chapter 59 10 months ago
Chapter 58 10 months ago
Chapter 57 10 months ago
Chapter 56 11 months ago
Chapter 55 11 months ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 319 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo