Amano Megumi wa Suki Darake!

Amano Megumi wa Suki Darake!

Thể loại: Ecchi, Comedy, Shounen

Tác giả:

Nhóm dịch: Blog Truyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Một thằng sinh viên (cực kỳ) chăm học và một con bạn thân BB mê ăn mê ngủ chuyên "lộ hàng" để đi quấy phá thanh niên chăm học. HẾT!

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 55 1 week ago
Chapter 54 1 month ago
Chapter 53 1 month ago
Chapter 52 2 months ago
Chapter 51 2 months ago
Chapter 50 3 months ago
Chapter 49.5 3 months ago
Chapter 49 3 months ago
Chapter 48 3 months ago
Chapter 47 3 months ago
Chapter 46 3 months ago
Chapter 45 4 months ago
Chapter 44 4 months ago
Chapter 43 4 months ago
Chapter 42 4 months ago
Chapter 41 4 months ago
Chapter 40 5 months ago
Chapter 39.5 5 months ago
Chapter 39 5 months ago
Chapter 38 5 months ago
Chapter 37 5 months ago
Chapter 36 6 months ago
Chapter 35 6 months ago
Chapter 34 6 months ago
Chapter 33 7 months ago
Chapter 32 7 months ago
Chapter 31 7 months ago
Chapter 30 7 months ago
Chapter 29 7 months ago
Chapter 28 7 months ago
Chapter 27 7 months ago
Chapter 26 7 months ago
Chapter 25 7 months ago
Chapter 24 7 months ago
Chapter 23 7 months ago
Chapter 22 7 months ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19.5 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 7 months ago
Chapter 12 7 months ago
Chapter 11 7 months ago
Chapter 10 7 months ago
Chapter 09 7 months ago
Chapter 08 7 months ago
Chapter 07 7 months ago
Chapter 06 7 months ago
Chapter 05 7 months ago
Chapter 04 7 months ago
Chapter 03 7 months ago
Chapter 02 7 months ago
Chapter 01 7 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo