Poputepipikku (4-koma)

Poputepipikku (4-koma)

Tên khác: Pop Team Epic

Thể loại: Comedy, School Life, On Tab, Psycho

Tác giả: Bkub Okawa

Nhóm dịch: Vô Danh , Nirei Team cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

4-koma về 2 đứa 1 đứa lùn tên Popuko rất dễ nổi nóng và 1 đứa cao tên Pipimi trông có vẻ điềm đạm...

Nhảm nhí ư? Đọc rồi sẽ biết

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 18 1 week ago
Chapter 17 1 week ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo