NỮ THẦN GIÁNG THẾ

NỮ THẦN GIÁNG THẾ

Tên khác: Truebeauty

Thể loại: Slice of life, Comedy, Romance, Truyện Hàn (Manhwa)

Tác giả: 야옹이

Nhóm dịch: Lạc Thiên

Tình trạng: Đang tiến hành

Đối với một cô gái xấu xí thì cuộc sống vui vẻ là quá khó. "Xấu xí cũng là cái tội" . Từ khi cô "đeo" mặt nạ nữ thần, cuộc sống cô thay đổi hoàn toàn. Liệu bí mật của cô có bị bật mí?

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 89 4 days ago
Chapter 88 1 week ago
Chapter 87 2 weeks ago
Chapter 86 3 weeks ago
Chapter 85 1 month ago
Chapter 84 1 month ago
Chapter 83 1 month ago
Chapter 82 1 month ago
Chapter 81 1 month ago
Chapter 80 2 months ago
Chapter 79 2 months ago
Chapter 78 2 months ago
Chapter 77 2 months ago
Chapter 76 3 months ago
Chapter 75 3 months ago
Chapter 74 3 months ago
Chapter 73 3 months ago
Chapter 72 4 months ago
Chapter 71 4 months ago
Chapter 70 4 months ago
Chapter 69 4 months ago
Chapter 68 4 months ago
Chapter 67 5 months ago
Chapter 66 5 months ago
Chapter 65 5 months ago
Chapter 64 5 months ago
Chapter 63 5 months ago
Chapter 62 5 months ago
Chapter 61 5 months ago
Chapter 60 6 months ago
Chapter 59 6 months ago
Chapter 58 6 months ago
Chapter 57 6 months ago
Chapter 56 7 months ago
Chapter 55 7 months ago
Chapter 54 7 months ago
Chapter 53 7 months ago
Chapter 52 7 months ago
Chapter 51 7 months ago
Chapter 50 7 months ago
Chapter 49 7 months ago
Chapter 48 7 months ago
Chapter 47 7 months ago
Chapter 46 7 months ago
Chapter 45 7 months ago
Chapter 44 7 months ago
Chapter 43 8 months ago
Chapter 42 8 months ago
Chapter 41 8 months ago
Chapter 40 8 months ago
Chapter 39 8 months ago
Chapter 38 8 months ago
Chapter 37 8 months ago
Chapter 36 8 months ago
Chapter 35 8 months ago
Chapter 34 8 months ago
Chapter 33 8 months ago
Chapter 32 8 months ago
Chapter 31 8 months ago
Chapter 30 9 months ago
Chapter 29 9 months ago
Chapter 28 10 months ago
Chapter 27 10 months ago
Chapter 26 11 months ago
Chapter 25 11 months ago
Chapter 24 11 months ago
Chapter 23 11 months ago
Chapter 22 11 months ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Elegant - Translation Group Chap 5
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo