THE NEGATIVE HERO AND THE CHIEF OF THE DEMON ARMY

THE NEGATIVE HERO AND THE CHIEF OF THE DEMON ARMY

Tên khác: ネガティブ勇者と魔王軍幹部, Negatibu Yuusha to Maougunkanbu

Thể loại: Drama, Comedy, Action, Supernatural, Fantasy

Tác giả:

Nhóm dịch: Vô Danh

Tình trạng: Đang tiến hành

THE NEGATIVE HERO AND THE CHIEF OF THE DEMON ARMY:

Một bé anh hùng tội nghiệp được quỷ vương đem về nuôi

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 5 8 months ago
Chapter 4 9 months ago
Chapter 3 9 months ago
Chapter 2 9 months ago
Chapter 1 9 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo