Touhou Ibaraki Kasen

Touhou Ibaraki Kasen

Tên khác: Touhou Ibarakasen ~ Wild and Horned Hermit , Touhou Ibarakasen - Wild and Horned Hermit

Thể loại: Mystery, Supernatural, Psycho, Fantasy

Tác giả: Azuma Aya, ZUN

Nhóm dịch: TouhouFF

Tình trạng: Đang tiến hành

Chuyện kể về Kasen - Reimu - Marisa và một đống diễn viên khác

Tên chương Thời gian đăng
Vol.006 Ch.027 The Youkai-Piercing Needles 2 months ago
Vol.006 Ch.026 The Sullen Oddity 4 months ago
Vol.005 Ch.025 The Spherical Cage 8 months ago
Vol.005 Ch.024 Scaled Thunder 8 months ago
Vol.005 Ch.023 The Misguided Shrine Maiden 9 months ago
Vol.005 Ch.022 The Fishy Manzairaku 9 months ago
Vol.005 Ch.021 Onis Out, Stomachs In 9 months ago
Vol.004 Ch.020 The Unfortunate Tori-no-Ichi 1 year ago
Vol.004 Ch.019 A Sake with History 1 year ago
Vol.004 Ch.018 A Hermit as a Priest 1 year ago
Vol.004 Ch.017 The Rainy Season's Rare Stone 1 year ago
Vol.004 Ch.016 The Oni's Drinking Vessel 1 year ago
Vol.003 Ch.015 The Visible Shintai 1 year ago
Vol.003 Ch.014 The Youkai Liked by Humans 1 year ago
Vol.003 Ch.013 The Kappa who Abandoned the River 1 year ago
Vol.003 Ch.012 Hells' Calling 1 year ago
Vol.003 Ch.011 Unshou The Fisherman 1 year ago
Vol.002 Ch.010 The Broom Tree's Different World 1 year ago
Vol.002 Ch.009 The New and Old Youkai 1 year ago
Vol.002 Ch.008 The foxs' trick 1 year ago
Vol.002 Ch.007 The Real God of Fortune 1 year ago
Vol.002 Ch.006 The Invisible Poison the Thunder Holds 1 year ago
Vol.001 Ch.005 The Hermit's Duty 1 year ago
Vol.001 Ch.004 Faith and an Artificial Lake 001 1 year ago
Vol.001 Ch.003 The Criminal's Gold Mine 1 year ago
Vol.001 Ch.002 An Intentionally Abandoned Technology and Hell 1 year ago
Vol.001 Ch.001 The One-Armed Horned Hermit 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo