Daiya no Ace II

Daiya no Ace II

Tên khác: ダイヤのA ; Ace of Diamond

Thể loại: Slice of life, Comedy, School Life, Shounen, Sports

Tác giả: Yūji Terajima

Nhóm dịch: Soul Cage Team

Tình trạng: Đang tiến hành

phần 2 của Ace of diamond  mở đầu chương là seidou đang thi đấu trên sân koushien, vào đây ủng hộ nhóm dịch: https://www.facebook.com/Soulcageteam/

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 67 13 hours ago
Chapter 66 5 days ago
Chapter 65 1 week ago
Chapter 64 2 weeks ago
Chap 63 2 weeks ago
Chap 62 2 weeks ago
Chap 61 3 weeks ago
Chap 60 3 weeks ago
Chap 59 3 weeks ago
Chap 58 3 weeks ago
Chap 57 4 weeks ago
Chap 56 4 weeks ago
Chap 55 1 month ago
Chap 54 1 month ago
Chap 53 1 month ago
Chap 52 1 month ago
Chap 51 1 month ago
Chap 50 1 month ago
Chap 49 1 month ago
Chap 48 1 month ago
Chap 47 1 month ago
Chap 46 1 month ago
Chap 45 1 month ago
Chap 44 1 month ago
Chap 43 1 month ago
Chap 42 1 month ago
Chap 41 1 month ago
Chap 40 1 month ago
Chap 39 1 month ago
Chap 38 1 month ago
Chap 37 1 month ago
Chap 36 1 month ago
Chap 35 1 month ago
Chap 34 1 month ago
Chap 33 1 month ago
Chap 32 1 month ago
Chap 31 1 month ago
Chap 30 2 months ago
Chap 29 2 months ago
Chap 28 2 months ago
Chap 27 2 months ago
Chap 26 2 months ago
Chap 25 2 months ago
Chap 24 2 months ago
Chap 23 2 months ago
Chap 22 2 months ago
Chap 21 2 months ago
chap 20 2 months ago
chap 19 2 months ago
chap 18 2 months ago
chap 17 2 months ago
chap 16 3 months ago
chap 15 3 months ago
chap 14 3 months ago
cchap 13 3 months ago
chap 12 3 months ago
chap 11 4 months ago
chap 10 4 months ago
chap 9 4 months ago
chap 8 4 months ago
chap 7 4 months ago
chap 6 5 months ago
chap 5 5 months ago
chap 4 6 months ago
chap 3 7 months ago
chap 2 8 months ago
chap 1 8 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo