Daiya no Ace II

Daiya no Ace II

Tên khác: ダイヤのA ; Ace of Diamond

Thể loại: Slice of life, Comedy, School Life, Shounen, Sports

Tác giả: Yūji Terajima

Nhóm dịch: Soul Cage Team

Tình trạng: Đang tiến hành

phần 2 của Ace of diamond  mở đầu chương là seidou đang thi đấu trên sân koushien, vào đây ủng hộ nhóm dịch: https://www.facebook.com/Soulcageteam/

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 88 4 days ago
Chapter 87 4 days ago
Chapter 86 6 days ago
Chapter 85 2 weeks ago
Chapter 84 2 weeks ago
Chapter 83 1 month ago
Chapter 82 1 month ago
Chapter 81 1 month ago
Chapter 80 1 month ago
Chapter 79 1 month ago
Chapter 78 3 months ago
Chapter 77 4 months ago
Chapter 76 4 months ago
Chapter 75 4 months ago
Chapter 74 5 months ago
Chapter 73 5 months ago
Chapter 72 5 months ago
Chapter 71 5 months ago
Chapter 70 5 months ago
Chapter 69 5 months ago
Chapter 68 5 months ago
Chapter 67 6 months ago
Chapter 66 6 months ago
Chapter 65 6 months ago
Chapter 64 6 months ago
Chap 63 6 months ago
Chap 62 6 months ago
Chap 61 6 months ago
Chap 60 6 months ago
Chap 59 6 months ago
Chap 58 6 months ago
Chap 57 6 months ago
Chap 56 6 months ago
Chap 55 7 months ago
Chap 54 7 months ago
Chap 53 7 months ago
Chap 52 7 months ago
Chap 51 7 months ago
Chap 50 7 months ago
Chap 49 7 months ago
Chap 48 7 months ago
Chap 47 7 months ago
Chap 46 7 months ago
Chap 45 7 months ago
Chap 44 7 months ago
Chap 43 7 months ago
Chap 42 7 months ago
Chap 41 7 months ago
Chap 40 7 months ago
Chap 39 7 months ago
Chap 38 7 months ago
Chap 37 7 months ago
Chap 36 7 months ago
Chap 35 7 months ago
Chap 34 7 months ago
Chap 33 7 months ago
Chap 32 7 months ago
Chap 31 7 months ago
Chap 30 8 months ago
Chap 29 8 months ago
Chap 28 8 months ago
Chap 27 8 months ago
Chap 26 8 months ago
Chap 25 8 months ago
Chap 24 8 months ago
Chap 23 8 months ago
Chap 22 8 months ago
Chap 21 8 months ago
chap 20 8 months ago
chap 19 8 months ago
chap 18 8 months ago
chap 17 8 months ago
chap 16 9 months ago
chap 15 9 months ago
chap 14 9 months ago
cchap 13 9 months ago
chap 12 9 months ago
chap 11 10 months ago
chap 10 10 months ago
chap 9 10 months ago
chap 8 10 months ago
chap 7 10 months ago
chap 6 11 months ago
chap 5 11 months ago
chap 4 1 year ago
chap 3 1 year ago
chap 2 1 year ago
chap 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo