Daiya no Ace II

Daiya no Ace II

Tên khác: ダイヤのA ; Ace of Diamond

Thể loại: Slice of life, Comedy, School Life, Shounen, Sports

Tác giả: Yūji Terajima

Nhóm dịch: Soul Cage Team

Tình trạng: Đang tiến hành

phần 2 của Ace of diamond  mở đầu chương là seidou đang thi đấu trên sân koushien, vào đây ủng hộ nhóm dịch: https://www.facebook.com/Soulcageteam/

Tên chương Thời gian đăng
Chap 30 4 days ago
Chap 29 4 days ago
Chap 28 4 days ago
Chap 27 4 days ago
Chap 26 1 week ago
Chap 25 1 week ago
Chap 24 1 week ago
Chap 23 1 week ago
Chap 22 1 week ago
Chap 21 1 week ago
chap 20 2 weeks ago
chap 19 2 weeks ago
chap 18 3 weeks ago
chap 17 3 weeks ago
chap 16 1 month ago
chap 15 1 month ago
chap 14 1 month ago
cchap 13 1 month ago
chap 12 1 month ago
chap 11 2 months ago
chap 10 2 months ago
chap 9 2 months ago
chap 8 2 months ago
chap 7 2 months ago
chap 6 3 months ago
chap 5 3 months ago
chap 4 3 months ago
chap 3 5 months ago
chap 2 6 months ago
chap 1 6 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo