Daiya no Ace II

Daiya no Ace II

Tên khác: ダイヤのA ; Ace of Diamond

Thể loại: Slice of life, Comedy, School Life, Shounen, Sports

Tác giả: Yūji Terajima

Nhóm dịch: Soul Cage Team

Tình trạng: Đang tiến hành

phần 2 của Ace of diamond  mở đầu chương là seidou đang thi đấu trên sân koushien, vào đây ủng hộ nhóm dịch: https://www.facebook.com/Soulcageteam/

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 78 1 month ago
Chapter 77 2 months ago
Chapter 76 2 months ago
Chapter 75 2 months ago
Chapter 74 2 months ago
Chapter 73 3 months ago
Chapter 72 3 months ago
Chapter 71 3 months ago
Chapter 70 3 months ago
Chapter 69 3 months ago
Chapter 68 3 months ago
Chapter 67 3 months ago
Chapter 66 3 months ago
Chapter 65 4 months ago
Chapter 64 4 months ago
Chap 63 4 months ago
Chap 62 4 months ago
Chap 61 4 months ago
Chap 60 4 months ago
Chap 59 4 months ago
Chap 58 4 months ago
Chap 57 4 months ago
Chap 56 4 months ago
Chap 55 4 months ago
Chap 54 4 months ago
Chap 53 4 months ago
Chap 52 4 months ago
Chap 51 4 months ago
Chap 50 4 months ago
Chap 49 4 months ago
Chap 48 4 months ago
Chap 47 4 months ago
Chap 46 5 months ago
Chap 45 5 months ago
Chap 44 5 months ago
Chap 43 5 months ago
Chap 42 5 months ago
Chap 41 5 months ago
Chap 40 5 months ago
Chap 39 5 months ago
Chap 38 5 months ago
Chap 37 5 months ago
Chap 36 5 months ago
Chap 35 5 months ago
Chap 34 5 months ago
Chap 33 5 months ago
Chap 32 5 months ago
Chap 31 5 months ago
Chap 30 5 months ago
Chap 29 5 months ago
Chap 28 5 months ago
Chap 27 5 months ago
Chap 26 6 months ago
Chap 25 6 months ago
Chap 24 6 months ago
Chap 23 6 months ago
Chap 22 6 months ago
Chap 21 6 months ago
chap 20 6 months ago
chap 19 6 months ago
chap 18 6 months ago
chap 17 6 months ago
chap 16 7 months ago
chap 15 7 months ago
chap 14 7 months ago
cchap 13 7 months ago
chap 12 7 months ago
chap 11 7 months ago
chap 10 8 months ago
chap 9 8 months ago
chap 8 8 months ago
chap 7 8 months ago
chap 6 8 months ago
chap 5 9 months ago
chap 4 9 months ago
chap 3 11 months ago
chap 2 1 year ago
chap 1 1 year ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo