TAM QUỐC CHÍ DỊ

TAM QUỐC CHÍ DỊ

Thể loại: Historical, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Sau Tây Du, Tam Quốc Chí Dị là tác phẩm lớn năm 2019 của bộ đội Trịnh Kiện Hòa, Đặng Chí Huy. Truyện ra mắt đầu tháng 1

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 38.2 1 day ago
Chapter 38.1 4 days ago
Chapter 37.2 6 days ago
Chapter 37.1 1 week ago
Chapter 36.2: Bất tử tù đồ 1 week ago
Chapter 36.1 1 week ago
Chapter 35.2 2 weeks ago
Chapter 35.1 2 weeks ago
Chapter 34.2 2 weeks ago
Chapter 34.1 3 weeks ago
Chapter 33.2 3 weeks ago
Chapter 33.1 1 month ago
Chapter 32.2 1 month ago
Chapter 32 1 month ago
Chapter 31 1 month ago
Chapter 30 1 month ago
Chapter 29 2 months ago
Chapter 28 2 months ago
Chapter 27 2 months ago
Chapter 26 2 months ago
Chapter 25 3 months ago
Chapter 24 3 months ago
Chapter 23 4 months ago
Chapter 22 4 months ago
Chapter 21 4 months ago
Chapter 20 4 months ago
Chapter 19 5 months ago
Chapter 18.2 5 months ago
Chapter 18 5 months ago
Chapter 17 5 months ago
Chapter 16 5 months ago
Chapter 15 5 months ago
Chapter 14 5 months ago
Chapter 13 6 months ago
Chapter 12 6 months ago
Chapter 11 6 months ago
Chapter 10 6 months ago
Chapter 9 6 months ago
Chapter 8 6 months ago
Chapter 7 6 months ago
Chapter 6 7 months ago
Chapter 5 7 months ago
Chapter 4 8 months ago
Chapter 3 8 months ago
Chapter 2 8 months ago
Chapter 1 8 months ago
Chapter 0 9 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo