THẦN BINH KHƯU PHÚC LONG

THẦN BINH KHƯU PHÚC LONG

Thể loại: Supernatural, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Sau chuỗi 12 bộ Thần Binh, Khưu Phúc Long làm lại từ đầu Thần Binh của riêng mình. Bối cảnh thế giới là trái đất và một thế giới ngoài vũ trụ, nhân vật chính là Kỷ Thần Thiên, là cơ thể mà Dương Thạch gá vào, có dị năng hủy diệt thực vật và sinh mệnh. Gánh vác sứ mạng cứu hai thế giới. Tấn Lôi, là kiếp trước của Kỷ Thần Thiên, còn được gọi là Dị Ma.  Cốt truyện gồm các phần sau:  - Dự Chương  - Vũ Ngoại đào sát  - Hồi qui địa cầu  - Quỷ Ẩn, Thảo Suất, Miễn Tẩy  Ghi chú của người dịch: Kỷ Thần Thiên đồng âm với Kế Thừa Thiên, ý là gánh vác và kế thừa nhiệm vụ của nhân vật chính Vấn Thiên trong Thần Binh thập nhị bộ,

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 61 17 hours ago
Chapter 60 2 days ago
Chapter 59 2 days ago
Chapter 58 1 week ago
Chapter 57 1 week ago
Chapter 56 1 week ago
Chapter 55 1 week ago
Chapter 54 2 weeks ago
Chapter 53 2 weeks ago
Chapter 52 2 weeks ago
Chapter 51 2 weeks ago
Chapter 50 2 weeks ago
Chapter 49 2 weeks ago
Chapter 48 3 weeks ago
Chapter 47 3 weeks ago
Chapter 46 3 weeks ago
Chapter 45 4 weeks ago
Chapter 44 1 month ago
Chapter 43 1 month ago
Chapter 42 1 month ago
Chapter 41 1 month ago
Chapter 40 1 month ago
Chapter 39 1 month ago
Chapter 38 1 month ago
Chapter 37 1 month ago
Chapter 36 1 month ago
Chapter 35 1 month ago
Chapter 34 1 month ago
Chapter 33 1 month ago
Chapter 32 1 month ago
Chapter 31 2 months ago
Chapter 30 2 months ago
Chapter 29 2 months ago
Chapter 28 2 months ago
Chapter 27 2 months ago
Chapter 26 2 months ago
Chapter 25 2 months ago
Chapter 24 2 months ago
Chapter 23 2 months ago
Chapter 22 2 months ago
Chapter 21 2 months ago
Chapter 20 2 months ago
Chapter 19 2 months ago
Chapter 18 2 months ago
Chapter 17 2 months ago
Chapter 16 2 months ago
Chapter 15 2 months ago
Chapter 14 2 months ago
Chapter 13 2 months ago
Chapter 12 2 months ago
Chapter 11 3 months ago
Chapter 10 3 months ago
Chapter 9 3 months ago
Chapter 8 3 months ago
Chapter 7 3 months ago
Chapter 6 3 months ago
Chapter 5 3 months ago
Chapter 4 3 months ago
Chapter 3 3 months ago
Chapter 2 3 months ago
Chapter 1 3 months ago
Chapter 0 3 months ago
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo